Menu


Zmatené řeči na palubě letadla

 

                                                                        23.1 2018                     
Byly to především dva explozivní případy, oba se týkají Chile: biskup v Osorno Juan de la Cruz Barros Madrid a improvizovaný svatební obřad během letu ze Santiago do Iquique.

V tom druhém případě řekl Bergoglio, že pro platnost na palubě uzavíraného sňatku „všechny podmínky byly jasné“, takže se mohl konat ihned. Pro takovou plnou jistotu mu zcela postačilo několik slov obou snoubenců.

Pokud však jde o biskupa z Osorno, stal se úplný opak. Papež řekl, že případ biskupa dlouho znovu a znovu studoval, ale postrádal „evidence“ o jeho provinění. A proto zůstane biskupem ve své diecézi, i když nadále pokračují obvinění a protesty, papež je však pokládá za „pomluvy“.

V Chile, když odpovídal lakonicky na otázku jednoho novináře, nemluvil o chybějící „evidenci“, ale o chybějících důkazech. A za použití toho druhého výrazu, který je v podstatě s tím prvním totožný, žádal v letadle za prominutí. Naopak, pokládal za zcela pevný a korektní výraz „pomluva“, který použil; té se měla dopustit sama oběť sexuálního zneužití, ačkoliv toto zneužití bylo biskupu Barrasovi zcela evidentně známo, protože jako přítel pedofila bbyl osobně svědkem zneužití.

Bergoglio ovšem řekl že nemůže dát za pravdu obětem, protože nepřišly a nebyly mu představeny. Ve skutečnosti tyto oběti žádaly vícekrát veřejně, aby je papež vyslechl. Na základě jejich svědectví si mohl pak dosadit ony „evidence“, o kterých stále prohlašuje, že mu scházejí.

Během zpátečního letu do Říma vyrukoval František s novou exegezí svého dopisu, který napsal chilským biskupům 31. ledna 2015 a který dal na vědomí Associated Press v předvečer své cesty do Chile.

Z dopisu, tak jak byl napsán, je možno vyrozumět, že i papež František osobně pokládal až do roku 2014 za správné, aby onen biskup byl propuštěn, s tou výhradou, že pak svůj názor změnil a 10. ledna 2015 ho jmenoval biskupem v Osorno.

Ale nyní se opět zdá, že tomu tak nebylo. Z toho, co řekl v letadle, by mělo vyplynout, že ho vždy pokládal za správného a dobrého biskupa, i když „nějaká osoba z chilské biskupské konference chtěla kvůli tomu podat demisi.“ A dokonce ne jednou, ale dvakrát papež řekl, že její demisi odmítl, jak před jmenováním, tak po jmenování Barrosse do Osorna, protože kdyby tuto demisi přijal, znamenalo by to, že připouští Barrosovu vinu, zatímco nyní definitivně zdůraznil: „Jsem přesvědčen, že je nevinen.“

V této zmatené sérii protiřečení zůstává nevysvětleno, proč obětem, jejichž duchovním vůdcem byl současný biskup z Osorna, byla přiznána nejvyšší věrohodnost, pokud šlo o pedofilního kněze Karadimu, který byl rychle kanonicky postižen, ale stejným obětem se vůbec nevěří, pokud svědčí proti jeho velkému příteli biskupu Barrosovi

Na tiskové konferenci v letadle František navíc také prohlásil, že „poděkoval „kardinálu Sean O´Malleovi, předsedovi komise pro ochranu nezletilých, za je ho slova v této záležitosti.

Ve skutečnosti v nótě, kterou zveřejnil tento kardinál 20. ledna na internetové síti arcidiecéze Boston, je řeč o všem, jen ne o shodě s papežem.

O´ Malley řekl, že je pochopitelné, že ona Františkova slova byla zdrojem velké bolesti pro oběti sexuálního zneužití, protože „takové papežovo prohlášení: Jako. »když nemůžeš svá obvinění dokázat , není možné ti věřit‘«, posílá tyto oběti do vyhnanství diskreditace“.

Resumé kardinála O´ Malley: papež způsobil obětem zneužití v Chile velkou bolest.

Katholisches






Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010