Menu


Z homilie sv. Bernarda o Panně Marii

 

Celý svět čeká na Mariino slovo


 

Slyšela jsi, Panno, že počneš a porodíš syna; slyšela jsi, že se tak stane nikoliv působením muže, ale dílem Ducha Svatého .Anděl čeká na tvou odpověď, by se vrátil k Bohu, který ho vyslal. I my , Paní, čekáme na tvé slovo soucitu s námi, my, kteří jsme obtíženi odsuzujícím rozsudkem. Hle, co se ti nabízí jako cena naší spásy: budeš-li souhlasit, budeme vysvobozeni. My všichni jsme byli stvořeni ve věčném Slovu, ale nyní jsme podrobeni smrti: skrze tvou krátkou odpověď máme být vysvobozeni a povoláni k životu.

Zbožná Panno, prosí tě o to v pláči Adam, vyhnanec z ráje, se svým nešťastným pádem; prosí tě Abrahám a David, prosí tě naléhavě svatí patriarchové, kteří jsou tvými předky, kteří čekají v temné krajině smrti. Celý svět je v očekávání a padá před tebou na kolena: od tvých úst závisí útěcha ubohých, vykoupení vězňů, spása všech synů Adamových, celého lidského rodu.

Panno, odpověz brzy. Odpověz pečlivě andělovi a skrze anděla Pánu. Odpověz svým slovem a přijmi věčné božské Slovo. Proč váháš? Proč se obáváš? Věř dílu Páně, uvěř dílu Páně, dej svůj souhlas a přijmi je. Ve své pokoře si dodej odvahy, ve své cudnosti se osměl. V žádném případě nesmíš ve své panenské prostotě zapomenout na moudrost; ale v této věci, Panno nejmoudřejší, se nesmíš se bát domněnek. Protože jestliže v mlčení se skrývá skromnost, nyní je spíše potřebné slovo.

Otevři, blažená Panno, své srdce víře, svá ústa souhlasu a své lůno Stvořiteli. Hle, ten, jehož tvář je touhou všech pokolení, tluče na tvoje dveře. Nevíš, že zatímco ty jsi váhavá, on prochází kolem a ty musíš začít hledat toho, koho miluješ. Zvedni se, vyjdi s důvěrou, otevři mu svým souhlasem.

„Zde jsem“ praví, „jsem služebnice Páně, ať se mi stane, jak jsi řekl“ ( Lk 1,38).

 

Z kázání o Panně Marii s. Bernarda :Hom. 4, 8-9; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 1966, 53-54


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010