Menu


Z dopisu svatého papeže Řehoře VII.

                                   24.5. 2019

 

 

Prosíme a zapřísaháme vás v Pánu Ježíši Kristu, jehož smrtí jsme byli vykoupeni, abyste pečlivě zkoumali soužení a nesnáze, které trpíte od nepřátel křesťanského náboženství, a chápali proč a jak trpíme.

Od té chvíle, kdy mě matka církev podle Božího úradku povýšila na Apoštolský stolec, ač jsem velmi nehodný a Bůh je mi svědkem, že jsem to nechtěl, snažil jsem se ze všech sil, aby se svatá církev, snoubenka Boží, naše paní a matka, vrátila ke své kráse, která jí patří, a zůstala svobodná, čistá a katolická. Ale to všechno se nelíbí dávnému nepříteli, a tak vyzbrojil proti nám své údy, aby zvrátil všechno v opak. A proto nám, či spíše Apoštolskému stolci natropil tolik, kolik nedokázal natropit od dob císaře Konstantina Velikého. A není to nic divného, neboť čím více se blíží stanovený čas, tím více bojuje, aby křesťanské náboženství vyhladil.

A teď, moji nejdražší bratři, pozorně slyšte, co vám říkám. Všichni na celém světě, kdo se považují za křesťany a opravdu znají křesťanskou víru, vědí a věří, že sv. Petr, kníže apoštolů, je otcem všech křesťanů a po Kristu prvním pastýřem a že svatá římská církev je matkou a učitelkou všech církví.

Jestliže tedy v to věříte a bez pochybování se toho držíte, prosím vás a přikazuji vám, já, ať jsem jakkoliv nehodný váš bratr a učitel, abyste pro všemohoucího Boha pomáhali a přispívali tomuto vašemu otci a matce, jestliže toužíte dostat jejich prostřednictvím rozhřešení od všech hříchů a požehnání a milost v tomto věku i v budoucím.

Všemohoucí Bůh, od něho pochází všechno dobré, ať stále osvěcuje vaši mysl a učiní ji plodnou v lásce k němu i k bližnímu, abyste si věrnou oddaností zavázali vašeho otce i matku a bez zahanbení dospěli do jejich společnosti. Amen

Ep 64, PL 148 (709-10) Liturgie hodin


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010