Menu


Vidění sv. Anděly z Foligna

Přišla Panna a Královna se svým Synem

 

Bylo to v den Očišťování Panny Marie: Byla jsem ve Foligno v kostele Menších bratří. Promluvil ke mně hlas a řekl mi: Nyní je hodina, kdy Maria, Panna a Královna, přichází do chrámu se svým Synem. Moje duše naslouchala s velkou láskou a když to uslyšela, byla tím velmi oblažena a spatřila ve své blaženosti vstupovat Královnu. Šla k ní s chvěním a bázní.

Já jsem však váhala a měla jsem strach se k ní přiblížit. Ona mě však povzbudila a podala mi Ježíše. Ty, která miluješ mého Syna, přijmi toho, kterého miluješ. Položila ho do mé náruče zavinutého v plénkách. Měl oči zavřené jako ve spánku. Unavená Královna se posadila. Její gesta byla tak ušlechtilá, její vznešená postoj tak krásný, její postava tak vznešená, její pohled tak úchvatný, že moje oči se nedívaly jen na Ježíše, ale byly nuceny pohlédnout i na Matku.

Náhle se Dítě v mé náruči probudilo, uvolnilo se z plén, otevřelo oči a pohlédlo na mne. Jeho pohled si mě zcela podmanil. Z jeho očí vyzařovala vznešenost a je ho radost zářila jako plamen. Tu se mi zjevil ve svém nesmírném a nevýslovném majestátu a řekl mi: Kdo mě neviděl jako maličkého, nespatří mě jako velkého. A dodal: Přišel jsem k tobě a daruji se ti, aby ses ty darovala mně.

Svatá Anděla z Foligna, Kniha vidění a pokynů 45


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010