Menu


Světci o milosrdné Boží lásce

Svatá Markéta Marie Alacoque byla první mezi těmi, kteří výslovně hovoří o Boží milosrdné lásce. Propagovala úctu k Božskému Srdci, hořícímu plameny lásky, která je zranila, korunovala trním a ukřižovala. Zapsala se do dějin spirituality smíru, která je právě »svatostí lásky a spravedlnosti«. Jak by mohlo být člověku milé Boží milosrdenství, které není spravedlivé?

Terezie z Lisieux v Úkonu oběti Milosrdné Boží lásce děkuje Pánu, že jí »dal procházet ohněm utrpení«, a vysvětluje, že bude šťastná, až se jednou »zjeví jako oslavený v poslední den s žezlem kříže«. »Kříže tak drahocenného«, že probouzí touhu »vidět ho, jak září na jeho těle oslavené rány«. Píše: »Abych žila v úkonu dokonalé lásky, obětuji se jako celopal tvé milosrdné lásce«.

Jedné Terezčině současnici z kongregace Navštívení v Itálii sestře Consolatě Ferrero (1885 – 1916) svěřil Pán poslání propagovat Milosrdenství jeho srdce a upřesnil: »Brána mé spravedlnosti je zavřena na klíč a otevírám ji pouze pro toho, kdo mě přinutí to udělat...«

Consolata ukazuje, že má stejně jasné ideje jako Marie Faustína Kowalská z Krakova, dnes dobře známá šiřitelka Milosrdné Boží lásky. Té Ježíš potvrzuje, že »Milosrdenství je největší z vlastností...« ale připojuje, že je rovněž »spravedlivým Soudcem«, když milosrdenství narazí na zatvrzelost lidské vůle.

Také slova nejposlednější z nich, matky Madre Speranza, jsou ozvěnou jednomyslné tradice světců, kteří uznávají hodnotu utrpení jako účasti na výkupné smrti: »Láska, jestliže není živá, jestliže netrpí, jestliže se neobětuje, není láskou. «

»Když milujeme silně, je bolest tak sladká, že se stává předmětem našich vzdechů a našich snů a nejsme schopni žít bez kříže.« »Chtěla bych, abych mohla říct, když budu opouštět tento svět: „Děkuji Ti, můj Ježíši, že toto moje zmučené tělo nemělo ani okamžik na oddech, ale mělo to štěstí, že vytrpělo všechny druhy trápení“ «.

Pokřtěnému v ukřižovaném Kristu se chvála utrpení jeví jak hodnota odčinění, které vykupuje jedině skrze víru v Oběť Kříže, nejvyšší svědectví Boží lásky tajemně bezplatné, ale právě proto také strašně spravedlivé vůči tomu, kdo ji zneužívá a odmítá.  (viz)

                                                                                                          Enrico Zofolli , pasionista


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010