Menu


Marek z Aviánu

 

Vzpomínka na zbožného kapucína otce Marca d 'Aviana úctyhodné památky, k výročí jeho smrti (13. srpna 1699). Předchozí: zde - zde


Velký kazatel sedmnáctého století, divotvůrce, architekt záchrany křesťanské Evropy před Turky. Carlo Domenico Cristofori, to je jeho laické jméno, se narodil v Aviano (Pordenone) 17. listopadu 1631 hodným a váženým rodičům.

Počáteční vzdělání získal u vychovatele města a poté ho jako mladého muže svěřili rodiče do jezuitské koleje v Gorici. S plachou, ale zasněnou povahou, jednoho dne ještě chlapec, se nechal strhnout nadšením a po odchodu z internátů se nevrátil, utíkal konvertovat k Turkům.

Po dvou dnech chůze zaklepal velmi unavený na dveře kapucínského kláštera v Koperu plný mladistvé krize mládeže, která byla vyřešena Božím povoláním do františkánského kláštera. 21. listopadu 1648 přijal kapucínský hábit v noviciátu Conegliano a změnil si jméno na Marco; nezdálo se, že by příliš nakloněn těžkým studiím, ale pak s pochopením otce Fortunata da Cadore, který se později stal generálním představeným, se mu ke spokojenosti podařilo dosáhnout cíle.

Na kněze byl vysvěcen 18. září 1655 a téměř okamžitě se věnoval kázání; v roce 1670 byl jmenován představeným kapucínského kláštera v Bellunu a po několika letech v klášteru v Oderzu. Odpovědnost úřadu mu však bránila v touze po samotě a modlitbě, a tak ho představení, přijali jeho žádost, přeložili do Padovy; a právě v tomto městě se po neplánovaném kázání představil se věřícím v učené Padově jako veliký kazatele, kterým skutečně byl.

Zázrak, ke kterému došlo 18. září 1676, kdy uzdravil 13 let ochrnutou jeptišku, změnil jeho život, který byl do té doby celkem klidný. Toto a další uzdravení spolu s jeho rostoucí slávou jako kazatele zvýšily jeho popularitu do té míry, že ho biskupové z různých evropských národů začali žádat o kázání; Otec Marco d'Aviano se stal neúnavným cestovatelem po Benátsku a po celé Evropě, vždy doprovázený rostoucí slávou divotvůrce; kamkoli přišel, dokázal shromáždit davy za oceánem v kostelech a na náměstích měst, jako jsou Antverpy, Augusta, Kolín nad Rýnem, Mohuč, Salcburk, Worms, aby naslouchaly jeho kázáním zaměřeným na obrácení a pokání v italštině s několika německými slovy. .

Používal ve prospěch nemocných a potřebných zvláštní formuli požehnání, která zůstala slavná a církevní autorit mu způsobovaly bolesti hlavy; věřící, kteří se k němu přiblížili, mu s fanatickými scénami strhávali šaty, aby na něj měli vzpomínku jako na relikvii, taková byla jeho „vůně svatosti“.

Žádosti vládců, aby ho získalii, se dostaly k jeho nadřízeným a dokonce i k papeži; v roce 1680 byl v Tyrolsku, Bavorsku a Rakousku, císař Leopold I. Habsburský ho chtěl za svého poradce ve Vídni.

Po návratu do Benátek v roce 1681 odešel přes Francii do Flander, i když král Ludvík XIV. z falešných důvodů nedovolil otci Marcu d'Avianovi projít Paříží; přes Německo a Švýcarsko se vrátil do Itálie.

Mezitím Turci v tomto období invaze dosáhli Vídně, tváří v tvář nebezpečí pádu města do rukou muslimů, s armádou 150 000 Turků a janičářů, které velel Mustafà. Černý“, generalissimus Muhammada IV., papež Innocent XI. poslal otce Marca d'Aviana, aby usmířil znesvářené velitele křesťanských armád, obnovil jednotu a silné spojenectví v čele s odvážným Johnem Sobieskim a podnítil vojáky, aby požádali o Boží pomoc, a tak 12. září 1683 byla Vídeň osvobozena z obležení a Turci poraženi.

Pokud by město padlo, otevřela by se muslimům cesta k dosažení Říma, což byl cíl Mustafa IV. Z tohoto důvodu se Marco d'Aviano stal „Spasitelem Evropy“; svou prestiží a vůlí nadále prosazoval, navrhoval, shromažďoval a organizoval křesťany, čímž způsobil definitivní porážku islámu v Evropě bitvami o Budapešť (1684-1686), Neuhäusel (1685), Mohuč (1687), Bělehrad ( 1688) a nakonec Karlowitzským mírem (1689).

Marek byl nejen mužem bitev a vlajkonošem křesťanství proti Osmanům, ale také mužem lásky a k obrátil osm set Turků, kteří v roce 1688 v Bělehradě zůstali zabarikádováni v zámku, nyní se obávali o své životy. Za několik dní jich bylo zabito 12 000 a bratr Marco udělal pro jejich záchranu maximum.

Po válkách Marco d'Aviano neúnavně pokračoval ve své pastorační práci, otřásal svědomím, bojoval s hříchem a stal se nositelem míru a jednoty. V roce 1699 odešel ve věku 68 let opět do Vídně se slovy „Už to nevydržím, ale velí papež“, byl postižen nádorem, který ho stravoval.

25. července byl upoután na lůžko a asistoval mu císař Leopold I., Zemřel 13. srpna 1699; po slavnostním pohřbu byl pohřben v kapucínské kryptě ve Vídni vedle hrobek habsburských císařů; jeho hrob se okamžitě stal velmi oblíbeným místem věřících.

Jeho v Itálii málo vzpomínaná postava je naopak studována na škole v Rakousku a východní Evropě. Papež Pius X. podepsal dekret uvádějící kauzu blahořečení.

Antonio Borrelli - Chiesa e post Concilio

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010