Menu


Svatý Kamil de Lellis

 
 
 
 
 
 
Sv. Kamil de Lellis se narodil v roce 1550 ve vesnici Bucchianico (Chieti, Itálie). Narodil se ve stáji, protože ačkoli pocházel ze vznešené rodiny, jeho matka chtěla napodobit Ježíšovo narození. Jako dítě osiřel a žil se svým otcem, který byl vojenským žoldnéřem, až do dospívání, kdy byl rovněž osiřelý. V té době se začal věnovat karetní hře, což mu přineslo vážné neúspěchy. Jako syn vojáka si v devatenácti letech zvolil stejné povolání a zúčastnil se mnoha válečných akcí ve Středomoří, kde po zranění pracoval jako ošetřovatel.

Po návratu do armády opět propadl neřesti hazardních her, což ho přivedlo až k žebrání. Před svým obrácením žil Camillus zhýralým životem plným neřestí, až zchudl, osaměl a špatně se oblékal. V roce 1575 ho jeden feudální rytíř odvezl na koni do kláštera kapucínů v San Giovanni Rotondo, kde došlo k jeho obrácení a kde se rozhodl zasvětit svůj život Bohu a vstoupil ke kapucínům pod jménem bratr Kryštof.V roce 1582 však kvůli úrazu nártu pravé nohy opustil klášter a odešel do nemocnice v Morcones.
Socha svatého Kamila de Lelis v bazilice svatého Petra ve Vatikánu.

Když se chystal na cestu do Říma, uviděl na ulici na nábřeží opuštěného nemocného, což ho inspirovalo k tomu, aby zasvětil svůj život službě nemocným. Byl umístěn jako správce v nemocnici svatého Jakuba v Římě pod vedením Filipa Neriho. Když viděl, jak je s nemocnými špatně zacházeno, napadlo ho založit sdružení, které by jim poskytovalo lidskou a křesťanskou péči, protože viděl tolik raněných opuštěných na bojištích. Ve třiceti letech vstoupil do římské koleje (dnešní Gregoriánské univerzity), a to navzdory posměchu svých mladých spolužáků, kteří ho diskriminovali, protože ho považovali za příliš starého na to, aby se rozhodl pro kněžství. Přesto byl 26. května 1584 i přes svůj pokročilý věk vysvěcen na kněze.

Po dlouhé kariéře ošetřovatele, která ho později přivedla k založení kongregace kleriků - pravidelných služebníků umírajících nemocných (Clericorum Regolarium Ministrantium Infirmis), známější pod názvem Camillians, pro péči o opuštěné nemocné. Brzy byl schválen řád kamilánů, který byl velkou pomocí, když Řím sužoval tyfus. V září přijal spolu se skupinou společníků hábit nové řeholní komunity, kterou 18. března 1586 schválil Sixtus V. a kterou Řehoř XIV. povýšil na řád, a 8. prosince 1591 složil slavnostní sliby.
Urna a oltář s hrobem svatého Kamila z Lellisu, které vytvořili a namalovali Giardoni a Conserva u příležitosti jeho blahořečení v roce 1742. Kostel svaté Máří Magdalény, Řím.

Zemřel v Římě 14. července 1614 ve věku 64 let a jeho svátek se slaví 14. července. Benedikt XIV. ho v roce 1742 v Římě blahořečil a 29. června 1746 v Římě kanonizoval.

Jeho ostatky jsou uloženy v kostele Santa Maria Magdalena, kde Sebastiano Conca namaloval fresku z jeho života. Tradičně se také vždy tvrdilo, že se v tomto kostele nacházejí ostatky svatého Marcella, svatého Maximina z Aix a dokonce i samotné Máří Magdalény.

V roce 1886 prohlásil Lev XIII. svatého Kamila spolu se svatým Janem od Boha za ochránce všech nemocných a nemocnic katolického světa; univerzálního patrona nemocných, nemocnic a nemocničního personálu.
 
Viz také

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010