Menu


Svatý Josef Kalasanský

Roku 1556 nebo 1557 se v malé vesnici v severním Španělsku narodil sv. Josef Kalasanský. Pilný, zbožný a od mládí neúnavný student byl v roce 1583 byl vysvěcen na kněze. Již několik let nato se stal generálním vikářem biskupství Urgel. Počátkem roku 1592 putoval do Říma. Zde poznal opuštěnost a nevědomost chudých dětí, o které se nikdo nestaral. Cítil se povolán, aby se těchto dětí ujal. Spolu se dvěma dalšími kněžími otevřel v roce 1597 v Římě Zátibeří první bezplatnou obecnou školu v Evropě. Se svými spolupracovníky pak založil řeholní společnost (Clerici Regulares Scholarum Piarum). Přijali jméno piaristé. Papež Pius V. schválil tuto kongregaci již roku 1617. R. 1621 byla kongregace povýšena na řád se slavnými sliby, ve kterých se členové navíc zavazují sloužit výchově mládeže. Brzy však v důsledku pomluv upadl řád do krize, jejíhož vyřešení se již zakladatel nedožil. Zemřel v roce 1648. V roce 1767 byl prohlášen za svatého. Papež Pius XII. ho v roce 1948 prohlásil za patrona křesťanských základních škol na celém světě.

V důsledku Francouzské revoluce byli piaristé takřka potlačeni a jejich rozvoj začal opět ve 20. století. Dnes je piaristů na celém světě asi 2000. Piaristé působí např. v Kamerunu, na Filipínách i v Japonsku a Bělorusku.

U nás působí piaristé již 385 let. Když v roce 1752 otevřeli v Praze v Celetné ulici své první gymnázium, stála u něho doslova fronta na vzdělávání. Mají neocenitelné zásluhy na rozvoji školství a vzdělanosti v naší vlasti, která byla takřka poseta jejich gymnázii. Jejich nové typy škol byly zdravou konkurencí škol jezuitských a předchůdci pozdějších reálných gymnázií a ekonomických škol. K vynikajícím českým piaristům patří otcové Petr Casani, Ladislav Krásenský, Matouš Brossman, Bonifác Buzka a Ambrož Stříteský. K jejich odchovancům patří např. Jan Evangelista Purkyně.  Sídlem české provincie je Strážnice.

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010