Menu


Svatý Eusebius biskup a mčedník

Úvaha

"Kéž bych nebyl ničí nepřítel a kéž bych byl

přítelem toho, co je věčné.

a přetrvává. Ať se nikdy nehádám

s těmi, kteří jsou mi nejbližší, a pokud ano, kéž bych se

rychle usmířil. Kéž miluji, hledám,

a dosahuji jen toho, co je dobré.

Kéž přeji všem lidem štěstí a žádnou závist.

Kéž se nikdy neraduji ze špatného...

štěstí toho, kdo mi ublížil.

Když jsem udělal nebo řekl, co je

špatné, ať nikdy nečekám na pokárání

druhých, ale vždy pokárám sám sebe,

dokud se nenapravím.

Kéž nezískám vítězství, které by poškodilo mě nebo mého

protivníka. Kéž usmířím přátele, kteří

se na sebe zlobí.

Kéž bych nikdy nezklamal přítele, který je v nebezpečí.

Když navštěvuji zarmoucené, ať jsem

schopen jemnými a uzdravujícími slovy

zmírnit jejich bolest. Ať si vážím sám sebe.Ať vždy krotím to, co

zuří ve mně. Kéž si zvyknu

být mírný a nikdy se nerozčilovat.

na lidi kvůli okolnostem.Kéž nikdy nediskutuji o tom, kdo je zlý a

co špatného udělal, ale

poznávám dobré lidi a následuji je

v jejich šlépějích."
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010