Menu


Svatý Charbel Makhluf

 

V úterý 24. července jsme si připomínali památku svatého Charbela Makhlufa, jehož životopis je opředen mnoha zázraky, které jsou připisovány jeho přímluvě, kromě tří, které církev oficiálně uznala pro jeho blahořečení a kanonizaci. Mnohé z těchto podivuhodných skutečností jsou zaznamenány v matrice kláštera Annaya (v Libanonu), kde odpočívá jeho tělo.

Jeho hrob prý okamžitě obklopila "mimořádná záře", která trvala 45 dní. Bylo to silné, jasné, oslepující světlo. Bylo to světlo Lásky, které rozprostíralo své paprsky nad Pánovými milovanými služebníky. Svatý Charbel - zítra je jeho památka - byl jedním z těchto "služebníků Páně", povolaných být svědkem evangelia. Služebník, který miloval Pána způsobem, který lze jen těžko popsat. Svatý Charbel a jeho mocná přímluva, svatý Charbel a jeho zázraky, svatý Charbel a tvář, která se objevuje na fotografii, svatý Charbel a zázračný olej. V těchto asociacích by se dalo pokračovat ad libitum. Jeho životopis sám o sobě zůstává tak nekonečný, že v něm nikdy nenajdeme slovo "konec". Toto slovo se totiž obvykle vkládá na poslední stránku knihy života, ale u něj se zdá, že tomu tak být nemůže. Slovo "konec" se příliš neslučuje se slovem "svatost". A metaforou - či spíše symbolem - přechodu mezi pozemským světem (konečným) a posmrtným životem (přesněji nekonečným) je hrob.

Křesťanství k nám od svého počátku promlouvá o tomto "přechodu": a tak se vzpomínka obrací k prázdnému hrobu třetího dne, který je znamením Kristova zmrtvýchvstání, vítězství života nad smrtí. U hrobu svatého Charbela můžeme najít i jiný výrazný a hmatatelný symbol této nadpozemské vize. Protože se někteří poutníci chtěli dokonce pokusit ukrást část jeho ostatků, rozhodly se úřady hrobku znovu otevřít, a tak našli tělo plovoucí v bahně, ale zcela neoznačené, jako by bylo pohřbeno ještě téhož dne. Pak si všiml, že z jeho těla vytéká tekutina podobná krvi. Dodnes se zachovalo plátno, kterým bylo osušeno jeho tělo; toto plátno bylo navíc v průběhu let příčinou uzdravení v mnoha případech; navíc byl během posledního století jeho hrob otevřen čtyřikrát (naposledy v roce 1955) a pokaždé bylo zjištěno, že jeho tělo, které krvácelo, bylo stále pružné, jako by bylo stále živé.

Životopis libanonského světce je tedy protkán velkými událostmi. Viz "olej svatého Charbela". Olej připomíná dvě události ze světcova života. První: Svatý Charbel, aby mohl v noci pokračovat ve čtení Písma svatého, požádal jednoho dne klášterního kuchaře o olej do své lampy. Bylo to v době hladu, a tak kuchař dostal příkaz, aby takový olej nedodával, ale aby prostě naplnil lampu vodou. Svatý Charbel nevěděl o novém příkazu nepoužívat olej, protože žil odděleně od ostatních mnichů. A právě zde došlo k zázračné události: večer lampa, ačkoli byla naplněna vodou, dále svítita celou noc. Druhá epizoda se týká podivné tekutiny - popsané výše - ze světcova těla.

Jeho přímluvě se připisují mimořádné události, zázraky a divy, kterých je opravdu nespočet. Vše je uloženo ve zvláštní matrice kláštera Annaya, kde odpočívá světcovo tělo. Tyto stránky obsahují stovky příběhů a tisíce dopisů z celého světa, které svědčí o zázračných uzdraveních na přímluvu libanonského světce. Kronika všech těchto tváří a příběhů by vydala na tisíce stran. Pokusme se tedy udělat několik povinných výběrů s tím, že je třeba počítat s každou jednotlivou epizodou, abychom pochopili velikost Božího působení skrze tento obrovský monument víry, svatého Charbela.

Jednou ze zázračných epizod je například ta, která se týká jeho vlastního obrazu otisknutého na fotografii z 50. let. Tvář na tomto snímku se vryla do paměti mnoha věřících: oči obrácené dolů, milá tvář orámovaná přísným bílým plnovousem a prostou řeholní kápí. Celý jeho obraz září Bohem. Odkud se však tato slavná fotografie vzala? Abychom to zjistili, musíme se vrátit v čase. Bylo to 8. května 1950: datum se shodovalo s datem jeho narození, půl století po jeho smrti. Čtyři maronitští misionáři se u jeho hrobu vyfotili společně se správcem. Během vyvolávání se objevila šestá postava, bělovousý, polodlouhý mnich s kápí a sklopenýma očima. Nebyla to žádná fotomontáž a starší mniši v té tváři poznali svatého Charbela s rysy posledních dnů jeho života.

 

Ale pojďme k zázrakům

Přejděme však k zázrakům oficiálně uznaným Kongregací pro svatořečení a kanonizaci. Podle tehdejších předpisů byly k blahořečení otce Charbela zapotřebí dva prokázané zázraky. Prvním případem byla sestra Maria Abel Kamari z Kongregace Nejsvětějších Srdcí v Bikfayi. Jeptiška 14 let trpěla silnými bolestmi kvůli vředu na pyloru, který se nepodařilo vyléčit ani dvěma operacemi. 11. července 1950 ji přivedli k hrobu otce Charbela; přáním sester bylo, aby se mohla dotknout jeho hrobu; jakmile tak učinila, ucítila, jak jejím tělem projel elektrický výboj; pak byla přenesena k odpočinku. Druhý den, když se snažila setřít tekutinu vytékající z hrobu, vstala k úžasu poutníků sama.

Druhý uznaný zázrak se týkal Iskandara Obeida, kováře z Baabdatu, kterému v roce 1937 po nehodě odchlípla pravá sítnice. Lékaři mu chtěli enukleovat pravé oko, aby zabránili infekci i levého, ale on to odmítl. Místo toho se v roce 1950 uchýlil k otci Charbelovi a šel k jeho hrobu. O tři dny později pocítil bolest v nemocném oku, které mu oteklo, ale už nebyl slepý. Po uznání těchto dvou zázraků svatý Pavel VI. 5. prosince 1965 blahořečil otce Charbela.

Co se týče třetího zázraku - kanonizace -, byl zkoumán případ Mariam Assaf Awadové, vdovy syrského původu žijící v Libanonu, kterou lékaři i po třech operacích označili za nevyléčitelnou. Jedné noci v roce 1967 však vzývala blahoslaveného Charbela, ke kterému se začala modlit, když jí hrozila smrt, se zvláštní intenzitou a druhý den ráno si všimla, že nádor zmizel. Po přezkoumání lékařskou radou a členy Kongregace pro svatořečení a Pavel VI. 9. října 1977 otce Charbela kanonizoval.

 

Nuova Bussola Quotidiana

 

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010