Menu


Svatý Agapitus

Svatý Agapitus zemřel mučednickou smrtí jako patnáctiletý mladík. O jeho statečné víře referují nejstarší martyrologia. Za císaře Aureliána a prefekta Antiocha byl krutě bičován, pálen pomalým ohněm, předhozen šelmám, které se ho nedotkly, a nakonec sťat mečem 18. srpna 274. Na místě mučednictví stála kdysi jeho bazilika, kteá se nedochovala. Jeho tělo je uloženo v dómě v Palestrině.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010