Menu


Svatá mučednice Cecilie


                   22. listopadu: Svaté Cecilie, panny a mučednice

 

                                              Hrob svaté Cecilie v bazlice v Trastevere

                                                  Čtení z denní modlitby cíkrve

Oslavujte Pána při citeře, rozezvučte harfu mnoha strun. Zazpívejte Pánu novo píseň( Ž 32, 2-3). Odložte to, co je staré, vždyť znáte novou píseň. Nový zákon a nová píseň patří k člověku novému. Nová píseň se nehodí k člověku starému. Naučí se jí jenom lidé noví, milostí obnovení a zbavení všeho starého, patřící již k novému zákonu, jímž je nebeské království. Po něm vzdychá všechna naše láska a zpívá novou píseň. Ať zpívá novou píseň ne jazykem, ale životem.

Zpívejte novu píseň, pěkně mu zpívejte. (tamt. 3) Každý se ptá, jak by měl Bohu zpívat. Zpívej mu, ale ne falešně. Nechce, abychom uráželi jeho uši. Zpívejte pěkně, bratři. Když ti řeknou před někým, kdo se vyzná v hudbě: „Zazpívej, aby se mu to líbilo“, nemáš – li hudební vzdělání, bojíš se zpívat, aby nebyl znalec hudby s tebou nespokojen; neboť to, co neodborník na tobě nepozná, znalec ti vytkne. Kdo by však mohl přijít s tím, že pěkně zazpívá Bohu, když on tak dovede posoudit zpěváka, všechno zkoumá a tak dobře slyší? Kdy můžeš podat tak krásný pěvecký výkon, aby tak dokonalý posluchač byl se vším spokojen?

Ale on sám ti ukazuje jakoby způsob, jak máš zpívat: nehledej slova, jako bys mohl vyjádřit, co Boha potěší. Dej se do jásotu. Neboť pěkně zpívat Bohu, to se děje právě jásáním. Co to znamená jásat? Vědět, že nelze vyjádřit slovy, co se zpívá v srdci. Vždyť ti, co prozpěvují při žních, na vinici nebo při jiné práci, kterou dělají s velkou horlivostí, začnou projevovat svou radost slovy písní, ale pak jakoby překypovali tak velikou radostí, že ji nejsou schopni vyjádřit slovy, a tak přestanou artikulovat a začnou vydávat jásavé zvuky.

Jásavé zvuky jsou znamením, že ze srdce vychází něco, co nelze říci slovy. A před kým spíše bychom měli jásat, než před nevýslovným Bohem? Neboť on je nevýslovný a ty ho nemůžeš slovy vyjádřit. A jestli nemůžeš vyjádřit, a přece nesmíš mlčet, co jiného zbývá než jásat? Ať se tedy srdce raduje beze slov a nesmírná šíře té radosti ať se neomezuje slabikami. Pěkně mu zpívejte, s jásotem.

                               Svatý. Augustin, Kázání o žalmech 1, 7 – 8 CCL 38, 253 – 254


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010