Menu


Svatá Monika, matka sv. Augustina

 

3.lekce z Římského breviáře

Monika, zbožná matka svatého Augustina vzor pro manželky a vdovy, následovala svého syna manichjce a po vytrvalých modlitbách, slzách a postech s pomocí svatého biskupa Ambrože ho ho získala pro Krista. Když se s ním vracela do Afriky, v Ostii Tiberské ji přepadla horečka a po osmi dnech v pokoji zesnula. O její smrti její syn napsal: »Domníval jsme se, že by bylo nevhodné pořádat pohřeb se slzami a nářkem, protože ona nezemřela neblaze ani vnitřně; pokládali jsme to za její ctnost pro její pevnou víru a další jasné důvody. Ale pak, když jsem postupně zvážil, jak byla tvou služebnicí, a přemýšlel jsem s tebou o její vnitřní svatosti, jak byla něžná k tobě a soucitná se mnou, a nyní jsem jí náhle zbaven, bylo sladké plakat nad ní pro ni. A jestliže se někdo bude domnívat, že je to hřích plakat pro svoji matku, která zesnula před mýma očima, ona, která se tolik naplakala pro mne, abych byl živ před jejím zrakem, nechť mě nehaní, nýbrž plný lásky naříká pro mé hříchy před tebou, Otče všech, kteří jsou bratry tvého Krista«. Její tělo bylo pohřbeno nejdříve v kostele sv. Aurey, Pak z nařízení papeže Martina V. bylo přeneseno do Říma a bylo důstojně uloženo v chrámě sv. Augustina.

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010