Menu


Skutečné příčiny rozštěpení v církvi

                                                                     14.9.2016

 
Informace, dezinformace, pravda, polopravda a lež, to vše se směšuje v komunikační strategii Svatého stolce. Dějiny církve se píší prostřednictvím interview, improvizovaných projevů, článků na polooficiálních stránkách a v mediálních indiskrecích, a všem je ponecháno, aby si udělali jakékoliv interpretace, takže vzniká oprávněné podezření, že jde o plánovité vyvolávání zmatku.

Dva nejnovější příklady

První se týká propuštění prezidenta vatikánské banky Ettore Gotti Tedeschiho v roce 2012. V nejnovější knize rozhovorů s Peterem Seewaldem bere odpovědnost za propuštění Tedeschiho na sebe „emeritní papež“ a podle jeho slov důvodem byla "nutnost obnovit vedení vatikánské banky“.

Sekretář odstoupivšího papeže Mons. Georg Gänswein však prohlásil, že Benedikt XVI. o odvolání nic nevěděl a „byl překvapen nedůvěrou vyslovenou profesoru Tedeschimu“. Andea Tornielli o tom referoval 22. října 2013 v článku pod titulem „Benedikt XVI. překvapen vyhazovem Gotti Tedeschiho“.

9. září 2016 prezentoval tentýž vatikanista novou verzi, aniž by poukázal na nějaký rozpor. Tentokrát titul zněl: „Ratzinger: Byl to můj nápad, 2012 vyměnit vedení vatikánské banky.“ Co nyní souhlasí? Někdo zcela jistě lže a výsledkem je zmatek.

Závažnější je druhý příklad.

6. září zveřejnily internetové stránky InfoCatolica dopis s odpovědí papeže Františka biskupům provincie Buenos Aires k dokumentu AL: Criterios básicos para la aplicación del capítulo VIII de Amoris laetitia (základní kritéria pro použití VIII. kapitoly Amoris laetitia.)

V tomto dokumentu, který má poskytnout kléru k VIII. kapitole AL některá kritéria, říkají argentinští biskupové, že znovuoddaní mohou být připuštěni k svátostnému přijímání, i když žijí spolu more uxorio a nezachovávají zdrženlivost. Papež František vyjádřil v odpovědním dopisu svoje ocenění pro toto vyjádření a napsal pastýřům, že „text je velice dobrý a přesně vysvětluje VIII. kapitolu AL. Žádná jiná interpretace neexistuje. Jsem si jist, že je to tak velmi dobré“. Ihned však se zvedl odpor a polemiky a papežský dopis z internetu záhadným způsobem zmizel, takže mnozí jeho existenci zpochybňovali, až OR potvrdil jeho pravost: „Žádná jiná interpretace neexistuje.“

Postoj k znovuoddaným rozvedeným, který vyslovil papež František na zpáteční cestě z ostrova Lesbos, se tím jeví konečně jasný. Je – li to však jeho smýšlení, proč je vkládá do poznámky v AL a v soukromém dopisu, který není určen k zveřejnění, místo aby to jasně a výslovně vyhlásil?

Není  to snad  proto, že v takovém případě by bylo zřejmé, že je rozporu s trvalým učitelským úřadem, takže by chtěl dosáhnout změny v nauce církve  cestou dvojznačností a zamlčování?

Vzniká zde dojem, že prožíváme období manipulací s informacemi, které vyvolávají ona napětí v církvi, na která si stěžuje sám papež u svaté Marty 12. září: »Církev je drásána ideologickým, teologickým dělením. Ďábel rozsévá zášť, ambice a ideje, aby rozdělil!«

Rozštěpení však vznikají skrze rozpolcený Satanův jazyk a je možno je překonat jen pravdou. Pravdou víry a morálky, ale také pravdou v řeči a jednání, což vyžaduje varovat se každé lži , každého falšování a zamlčování. Tak jak to požaduje evangelium: Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne. Co nad to je, je od zlého. (Mt 5,37)

Roberto de Mattei Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010