Menu


Radostná životní filozofie

 
Od moudrého učitele sv. Františka Saleského
 
                                        
 
Nic nemůže uspokojit toho, komu nestačí Bůh.

Ty jsi celý můj, ó Pane. Kdy budu moci říct, že i já jsem celý tvůj?

Chceš – li jít po své správné cestě, jdi po ní krok za krokem, den za dnem, ale nestravuj se již od začátku touhou po jejím konci!

Někdy si tak velice přejeme být anděly, že přitom zapomínáme být dobrými lidmi!

I kdyby někdo dělal na náboženském poli zázraky, pokud nekoná dobře své každodenní povinnosti, je horší, než kdyby byl nevěřící.

Miluj ctnost, která není nápadná!

I když do nebe vede mnoho cest, moje je ta jedna jediná a po té chci jít v klidu, prostotě a pokoře.

Musíš nejen milovat zbožnost, ale také ji druhým udělat zamilovanou.

Z lásky k bližním udělej všechno, co není hřích.

Nechej Boha, aby s tebou udělal cokoliv, jako malé děti nechávají dělat svou matku. Chce – li tě Bůh nést na levé či na pravé ruce, posadit nebo zvednout, on už ví, co potřebujeme.

Pokora, která nedodává odvahy, je jistě falešná. Když řekla: já nic nezmůžu!, musí ihned dodat: neexistuje nic, co bych s Boží pomocí nedokázala.

Člověk nemůže být stále veselý, ale vždy musí být dobrotivý, shovívavý a přívětivý.

Mám instinktivní odpor k hádkám mezi katolíky. Nevzejde z toho nic jiného spory a rozkol.

Dej se vést Bohem a nemysli tolik na sebe.

Nejlepší modlitba je ta, při které se člověk tak ponoří do Boha, že nemyslí ani na sebe ani na samotnou modlitbu.

Všechno z lásky, nic násilím!

Více lásky k dobru než strachu ze zléh!. Duše, která miluje Boha, může být jen veselá.

KI
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010