Menu


P. Pio o mši svaté

 

Otče, co je pro vás mše svatá?

Účast na Ježíšově utrpení. Moje odpovědnost za svět se nedá s ničím porovnat.

Co musíme poznat navaší mši svaté?

Celé utrpení na Kalvárii.

Otče, povězte mi, co trpíte při mši svaté?

Vše, co trpěl Ježíš, to trpím i já, i když ne stejně. Trpím bez své zásluhy, jen díky jeho dobrotě.

Vekterém momentu mše svaté trpíte nejvíce?

Trpím vždy a ve vzrůstající míře.

Je určitý čas, kdy trpíte nejvíce?

Od proměňování do svatého přijímání.

Kdo vám stírá při mši svaté krev?

Nikdo.

Otče, zakoušíte při mši svaté trpkost žluče?

Ano, a velmi často.

Jste naoltáři přibit jako Ježíš naKalvárii?

Jak se můžeš na něco takového ptát?

Jak to můžete vydržet?

Tak, jak to vydržel Ježíš na Kalvárii.

Otočili kati kříž, aby upevnili hřeby?

Ano, udělali to.

Upevňují tak hřeby i uvás?

Ano, a jak!

Trpíte žízní a Ježíšovou opuštěností?

Obyčejně po svatém přijímání.

Co je svaté přijímání?

Je plné milosrdenství. Úplné sjednocení. Můžete Ježíše poprosit, aby vám to dal pocítit.

Co dělá Ježíš při svatém přijímání?

Těší se ze svého stvoření.

Trpíte v době svatého přijímání?

Zde je vrchol.

Pokračuje toto utrpení i po svatém přijímání?

Ano, ale je to utrpení lásky.

Komu patřil poslední pohled umírajícího Spasitele?

Jeho Matce.

Umíráte při mši svaté i vy?

Ano, při svatém přijímání, ale mystickým způsobem.

Do jakých rukou jste vložen?

Do rukou svatého Františka.

Je Matka Boží přítomná při vaší mši svaté?

A myslíš, že matka se nestará o své dítě?

Jsou při mši svaté přítomni i andělé?

Ano, celé houfy.

Co dělají?

Klanějí se a milují.

Kdo stojí uvašeho oltáře nejblíže?

Celé nebe.

Jak je Bůh mší svatou oslaven?

Nekonečným způsobem.

Co máme dělat při mši svaté?

Spolutrpět a milovat.

Otče, jak máme být přítomni mši svaté?

Jako nejsvětější Panna a zbožné ženy. Jako Jan při Poslední večeři a pod křížem.

Jaké dobrodiní získáváme, jestliže seúčastníme mše svaté?

To se nedá vylíčit. Poznáte to až v nebi.

 

Podle knihy Don Nello Castello: Così parlò Padre Pio


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010