Menu


OSN a rozvojové cíle tisíciletí

5. srpna informoval L´Osservatore Romano na titulní stránce o 17 rozvojových cílech tisíciletí OSN pro udržitelný rozvoj.

                                           

Do této sféry spadá také zajištění „dobrého zdraví“ a „rovnosti pohlaví“

V paragrafu 3.7 čteme doslova požadavek: „zajištění širokého přístupu k službám sexuálního a reprodukčního zdraví. tj. příslušného plánování, informování a výchovy.

V paragrafu 5.6 je specifikováno, že „reprodukčními právy“ se rozumí všechno to, co je obsaženo v akčním programu Konference OSN v Káhiře 1994 a v Akční platformě Světová konference žen 1995 v Pekingu.

Slovník OSN, který je Vatikánu dobře známý

Pojmy jako „reprodukční zdraví“ a „reprodukční práva“ jsou ze slovníku eufemisticky zašifrované mluvy OSN. Tato hladce zamaskovaná hesla jsou ovšem z dlouhodobých bojů velmi dobře známá, takže každý ví, o co se jedná.

Nota bene: Velmi sporné jsou v této souvislosti aktivity kuriálního biskupa Marcela Sancheze Soronda, především v souvislosti s ekologickou encyklikou papeže Františka. K tomu patří rovněž Sorondův interview o světovém klimatu a potratech, členství neomaltuziánů v Papežské akademii věd a vyhledávání kontaktů s politickými silami, pro které jakákoliv kritika potratů je vyslovené tabu. 18. června Sanchez Sorondo dokonce směle prohlásil: „OSN není žádný ďábel“.

O dešifrování slovníku OSN se postarala v minulých dnech dokonce Světová zdravotnická organizace (WHO) svými novými směrnicemi pro oblast reprodukčního zdraví 2015. Nebyl to list Svatého stolce, nýbrž list italské biskupské konference Avvenire“ ve vydání z 8. srpna, který v článku Lorenza Schoepflina uvádí tyto skutečnosti jasnými slovy, která nepřipouštějí žádnou pochybnost: „WHO zvyšuje tlak na potraty a antikoncepci“.

Reprodukční zdraví“ jako nové dogma OSN

Schoepflin uvádí, že podle WHO vzhledem k celosvětové potřebě schází 13 milionů odborných sil na provádění potratů, zvláště v rozvojových zemích.

Jako překážky pro neomezený přístupu k potratům udává WHO mezi jiným zákonodárství mnoha států a uplatňování výhrady svědomí u mnoha lékařů, kteří pracují ve zdravotnictví. WHO požaduje posílení vzdělávání a dalšího vzdělávání, aby se „pomohlo dotyčným osobám překonat jejich vlastní přesvědčení tak, aby i oni zajišťovali potraty a antikoncepci v minimálních službách. Výhrady svědomí u odpůrců potratů, kteří odmítají spolupracovat na usmrcování dětí, nebude WHO respektovat. Přání usmrtit dítě má pro OSN přednost. Kdo odmítá něco takového z důvodů svědomí, musí být vyloučen ze studia i z dalšího vzdělávání.

Podle Schoepflina »jsou směrnice WHO propracovány do nejmenších podrobností ve všem, co se týká „reprodukčního zdraví“, které se stalo mezitím pro OSN dogmatem od chirurgického potratu a pilulek RU 486, k zásahům při infekcích a krvácení z důvodu potratu, k používání spirál a podvazování vaječníků až k používání injikovaných potratových prostředků. Pro každý takový zásah je nezbytný vzdělaný lékařský personál a také příslušná zákonná opatření, která se mají postarat o to, aby se doporučení WHO se stala součástí národních zákonodárství, především v těch státech, ve kterých se nepraktikuje cesta k potratům, jakou si OSN přeje.«

Radio Vaticana nekriticky

Italská redakce RV informovala tentýž den jako Avvenire o nových rozvojových cílech tisíciletí: »Rozvoj a prostředí. Nové závazné směrnice OSN do roku 2030«. Zpravodajství RV však zůstává zcela nekritické. Mluví se jen o bídě a prostředí. Že k novým závazným opatřením patří i závazné prosazování „kultury smrti“, je ovšem zamlčeno.

                                                                       Avvenire , Katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010