Menu


Odložení tiáry

 

 

Zednářský erb rytíře 30. stupně řádu Kadosh. Je v něm vyjádřena nenávist ke třem korunám, tedy k tiáře. Inspirátoři Francouzské revoluce přísahali, že zničí korunu a tiáru na hrobě Jacquese de Molaye ( posledního velmistra templářů). Když byl Ludvík XVI. popraven, byla splněna polovina úkolu. Nyní zbývá revolucionářům obrátit síly proti papežství. Pavel VI. vyšel této nenávist vstříc.
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010