Menu


Období po Duchu Svatém

 
 

Neděle v období po Duchu Svatém si uchovávají starokřesťanský charakter. Něděli slavíme jako Den zasvěcený Pánu, (Dies Dominica) který je pokračující každotýdenní oslavou zmrtvýchvstání a díla vykoupení. Neděle jsou stěžejní dny, které přerušují pravidelně náš všední každodenní rytmus a svolávají nás ke společnému slavení oběti vykoupení.

Setkání s Pánem a jeho slovo nám připomíná naše pravé poslání a směřování k nesmrtelnému životu před tváří trojjediného Boha. Náš nadpřirozený život se má tak stále rozhojňovat a prohlubovat. Důstojné slavení dne Páně oživuje naši útěchu a naději na dosažení věčného cíle při konečném setkání s Pánem při jeho druhém slavném příchodu. To nám připomíná i zelená liturgická barva, symbol života a současně naděje, abychom vytrvale a trpělivě zápasili se zlem, které na své cestě nutně potkáváme. Posvátný a nedotknutelný charakter těchto svátečních dnů byl nenahraditelně narušen novým životním způsobem, který je zahleděn jen do materiálního blahobytu a kultu těla a zbavil i život mnoha křesťanů tolik potřebného pocitu k Bohu povznášejícího a blahodárného posvátna, které potřebuje nejen naše duše, ale i sama lidská přirozenost.

Speciálně české pojmenování této doby jako „liturgické mezidobí“ nebyl právě šťastný vynález, protože vyvolává dojem pouhé nezbytné přechodné výplně, což neodpovídá charakteru této důležité doby.


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010