Menu


Nová hvězda na rockovém nebiVystoupení řeholní sestry Cristiny Scucci na pódiu italské soutěže The Voice of Italy mělo velký ohlas v Itálii i v zahraničí Mezi obdivovateli nescházel ani náš Blesk. Pro klášter sester Voršilek Svaté rodiny v Miláně to byla jistě veliká událost. Mladou zpěvačku doprovázely k soutěži spolusestry i se svou matkou představenou. Byly výkonem mladé řeholnice nesmírně nadšeny. Umíme si jistě představit, jak příprava na toto životně důležité vystoupení mladé řeholnice zaměstnávala celý klášter, a bude ho jistě zaměstnávat i na dále, neboť sestra Cristina dosáhla svého cíle teprve nyní a začne své nové misijní působení. Na základě dosaženého úspěchu se stane součástí skupiny, se kterou se můžete seznámit na krátkém filmovém záběru. Vede ji rapper J-Ax, je to onen tetovaný porotce, který se za sestrou vypravil až na pódium, aby ji ponosil ve své náruči a přijal pak za to gratulace od svých spoluporotců. Řekl jí při té příležitosti: „Ty a já se máme k sobě jako ďábel a svěcená voda.“ Tvář nové hvězdy před mikrofonem blíže než k svěcené vodě má ovšem k jejímu protipólu. Odvděčila se porotě za její ocenění slovy: „Můj hlas je dar, a já ho věnuji vám“. Na otázku, co na to Vatikán, prohlásila: Očekávám, že mě i nyní zavolá sám papež František.“ Jak soudí italská veřejnost, Kristina tak totiž pomáhá, aby katolickou církev přiblížila lidem. Jeden z čtenářů kath-net vyslovil přesvědčení, že na porotce J-Ax zapůsobil Duch Svatý. Jiný dospěl k závěru, že její úspěch a vliv na jásající publikum pramení z toho, že je to osoba Bohu zasvěcená. Otázku, jak se taková kariéra slučuje s životem osoby, která se zříká světa a zcela odevzdává Bohu, agentura kath-net vůbec nepřipouští.

Cristina po takové kariéře toužila již od dětství, kdy žila jako nevěřící. Úspěchy se však dostavily poté, co složila řeholní sliby. Neměli bychom rychle založit školu pro výchovu rockových hvězd a přenést své působení do koncertních hal? Počkejme, co nám k tomu poradí papež František.

Od koho jiného než od nevěst, které se zcela zasvětily Pánu, můžeme právem očekávat, že nám budou příkladem v tom, jak se v době svatopostní věnovat nikoliv radovánkám světa, ale pokání a rozjímání o utrpení Pána a jeho svaté Matky.

Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. Kde vlastně teď bude žít mladá řeholnice řádu svaté Voršily? V klášteře nebo na pódiu? Komu vlastně odevzdala své srdce? Božskému snoubenci Pánu Ježíši nebo rapperovi J+ax? Nikdo nemůže sloužit dvěma Pánům. Jednoho se přidrží a druhým pohrdne. Jak to, že se nepřidržela Ježíše?

Miliony televizních diváků byly svědky podívané, jakoby Bohu zasvěcený život byl zcela slučitelné se sebeodevzdáním zapřisáhlým potomkům a pokračovatelům velké satanské sexuální revoluce (viz) .

K této Satanově příslušnosti se tito pohrobci veřejně hlásí obecně smluveným a přijatým gestem. Na obrázku vidíte porotu soutěže, kterou nová hvězda mezi řeholnicemi tak uchvátila. Dobře si všimněte jejích gest.

                                              

 

 

Tato gesta jsou závazným pozdravem všech satanových zasvěcenců, jak to dokumetuje další snímek.

 

Nová příslušnice těchto zvláštních zasvěcenců rovněž neopomněla dát najevo, že ví, co se v tomto prostředí sluší a patří, a učinila tak za srdcervoucího ďábelského kříku.

                                      

        

Prohlásila: Proč my řeholnice bychom nesměly vystupovat (esibire)?. Protože jste si zvolily povolání být smírnými obětmi za ty, kteří svými "exhibicemi" strhávají statisíce duší do záhuby. Protože jste položily ruku na pluh, ale protože se ohlížíte zpět, nejste hodny svého Pána. Jestliže se sůl zkazí, čím buder osolena? K ničemu se nehodí, než aby byla vyhozena a pošlapána. Čemu jste se vlastně učily v noviciátě? Kdybyste jen jednou okusily náruč svého Snoubence, niky byste ji nechtěly vyměnit.

Pokud je v Itálii nějaký klášter, který skutečně vyžaduje okamžitou „nucenou správu“, pak je to tento klášter sv. Voršily, který se i se svou představenou vypravil na ďábelskou podívanou a byl tím doslova nadšen.Ďábel je nadmíru vynalézavý! (viz)

                                                                      

Svým triumfem omámená nevěsta Kristova očekává netrpělivě pozdrav a pochvalu od samého papeže. Pokud je to skutečně papež na svém místě, musí zatelefonovat zpěvačce i její představené a sdělit jim toto:

Podle kánonu 696 § 1 KCP je matka představená odpovědná za velké pohoršení vzniklé ze zavinění jednání členky řádu a sestra Cristina se provinila přidržování ideologie nakažené materialismem a ateismem, pokud její jednání nelze kvalifikovat přímo jako odpad od katolické víry podle kánonu 694 § 1. Odstranění pohoršení, které bylo veřejně prezentováno širokým masám prostřednictví sdělovacích prostředků, není možno žádným způsobme napravit. Tyto zločiny trestá církevní zákoník okamžitým propuštěním z duchovního stavu.

Pokud to není papež na svém místě, pak se zachová podobně jako kardinál Ravasi, který na vystoupení sestry Cristiny reagoval na facebooku slovy: „Každý podle daru, který přijal, dává tento dar do služeb druhých“. Podobně se vyjádřil také Mons. Colino, prefekt hudby u Svatého Petra:

Co tedy můžeme očekávat, je zcela jasné. Satan ve Vatikáně skutečně zdomácněl a odtud podniká úspěšné náborové cesty, při kterých nenaráží na žádné vážnější překážky, spíše naopak.

Jen tak pro srovnání: Postavte si tyto voršilky vedle františkánů a františkánek Neposkvrněné, proti kterým papež  František tak neopodstatněně zásahl! 

 Nač mi odříkáváš má přikázání, když mou smlouvu nadarmo bereš do úst, když se vzpíráš mému vedení a odhazuješ za hlavu má slova?

Zloděje když vidíš, běžíš za ní , s cizoložníky jsi jedna ruka, ústa ke špatnostem otvíráš. Toto děláš, a kdybych k tomu měl mlčet, myslila by sis, že jsem jako ty.

Pochopte to, kdo jste zapomněli na Boha, než vás vydám zkáze, odkud není úniku. Mne uctívá ten, kdo mi přináší oběť chvály.Jen ten, kdo žije správně, dojde Boží spásy. (Ž 49, 16-23)

                                                                       (viz také)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010