Menu


Nová ctihodná: Sandra Sabattini

 "Vytvořit život: základem je vytvořit jednotu existence s Kristem. To znamená, že když vidím člověka, nevidím toho člověka, ale Krista. Chci přinést spásu, to je Kristus. Svůj způsob existence beru od Krista. Když se nerozhoduji podle Krista, neexistuje pro mě. (...) Když se hodinu denně nemodlím, ani si nevzpomenu, že jsem křesťan.

Tyto řádky, které napsala blahoslavená Sandra Sabattiniová (19. srpna 1961 - 2. května 1984), když jí bylo pouhých čtrnáct let, ode dneška - středy 4. května - plně vstupují do liturgie církve, která poprvé slaví (nepovinnou) památku mladé ženy z Romagny, která zemřela ve věku dvaadvaceti let a loni v říjnu byla blahořečena. Tyto řádky byly zařazeny do ordinária čtení "Vlastní čtení svatých" (část misálu, která obsahuje texty pro oslavy ke cti svatých) spolu s dalšími významnými úryvky ze Sandřina deníku, které si blahoslavená napsala k různým datům a které byly spojeny do jednoho úryvku a tvoří druhé liturgické čtení.

Dnes večer v 19:00 se v katedrální bazilice v Rimini uskuteční vzpomínková slavnost, které bude předsedat biskup Francesco Lambiasi. Při této příležitosti bude relikvie jednoho ze Sandřiných vlasů, kterou její snoubenec Guido sebral z polštáře a poté uložil do osobně vyzdobené krabičky na bonbóny, slavnostně předána farnosti San Girolamo v Rimini - kostelu, v němž Sandra žila v letech 1965-1981 díky svému strýci, který byl knězem (Don Giuseppe Bonini), a kde je od roku 2009 její zvláštní hrob. Relikvie je neobvyklá také proto, že podle kanonického průzkumu provedeného 22. dubna 2009 se kromě předmětů nezachovalo nic jiného ze Sandry a jejích ostatků, dokonce ani kost. K úžasu přítomných se po náročném tříhodinovém vykopávání našly jen zbytky dřeva, kousek plastu s kyticí květin a vlákna elastických punčoch, které jí byly navlečeny v nemocnici po nehodě, jež ji stála život. Nejvíce uznávanou hypotézou je, že Sandřino tělo se rozplynulo kvůli vodnaté a na minerály bohaté půdě hřbitova Sant'Andrea in Casale, kde byla před 25 lety pohřbena. Významná jsou slova monsignora Lambiasiho při mši svaté 2. května 2009, který si představoval, že Sandra "bude prosit Pána o poslední milost: aby z ní nic nezbylo, aby se ještě více připodobnila Pánu".

Život blahoslavené - jejíž celé křestní jméno zní Sandra Maria Assunta - byl ve skutečnosti neustálým úsilím o připodobnění se ukřižovanému a vzkříšenému Ježíši. A jestliže z jejího těla nezůstalo kromě vlasů nic, zůstalo po ní hrdinské křesťanské svědectví a její Deník, jehož otřásající hloubka již přiměla mnoho duší objevit Boží lásku a stala se prostředkem duchovního uzdravení. Není náhodou, že Don Oreste Benzi, zakladatel Comunità Papa Giovanni XXIII, v níž se Sandra angažovala od svých dvanácti let, důrazně naléhal na její zveřejnění: "Krátce po její smrti jsem měl možnost přečíst si, co zanechala napsané na několika listech papíru, v deníku, ve školních denících. Měl jsem dojem, že v těch řádcích je záblesk její hluboké a prosté duše, kontemplativní a racionální, ponořené do hluboké víry, která jí ponechávala svobodu vyjadřovat se jako dcera k Bohu, milovanému jako otec," napsal Don Benzi v předmluvě k prvnímu vydání z roku 1985 a vysvětlil, proč se rozhodl Sandřin deník vydat.

Deník také jasně odhaluje její boj s vlastními chybami, omezeními a nedůslednostmi, její důvěru v Boží vůli, její hluboké úvahy o životě a smrti, s pasážemi, které se při zpětném pohledu jeví v celém svém prorockém významu. Don Benzi předpokládal, že Sandra - díky svému nekonvenčnímu a cudnému vztahu se snoubencem Guidem, díky radosti ze života, kterou předávala skrze svou víru, díky své obětavosti Bohu a bližním, počínaje těmi na okraji společnosti, jako jsou narkomani a postižení - by se mohla stát první "svatou snoubenkou". Stejně jako mnoho jejích vrstevníků měla Sandra mnoho zájmů, od hudby po atletiku (dlouhá léta běhala 100 metrů), od zpěvu po malování a medicínu. Ale s vírou, pěstovanou od dětství a živenou kontemplací, která byla její silou a další výbavou.

Po setkání s donem Benzim vzala Sandra vážně charisma, které bylo v té době definováno v komunitě papeže Jana XXIII. a které se v zásadě skládá ze dvou rysů. Za prvé "v připodobňování se Ježíši, chudému, služebníkovi, trpícímu, který jediný je schopen žít svůj vlastní život".Po setkání s donem Benzim vzala Sandra vážně charisma, které bylo v té době definováno v komunitě papeže Jana XXIII. a které se v zásadě skládá ze dvou rysů. První je "připodobnění se Ježíši, chudému, služebníkovi, trpícímu, který odčiňuje hřích světa": to je to, co otec Benzi nazývá vnitřní specifičností povolání; druhý rys, úzce spojený a navazující na první, spočívá v "přímém sdílení pro Ježíše, s Ježíšem, v Ježíši, života těch nejmenších": a to je viditelná specifičnost povolání.

Naše Sandra snila o tom, že odjede do Afriky jako misionářka, ne kvůli nějaké módě, ale protože cítila velmi konkrétní naléhavost, protože "je stále mnoho lidí, kteří stejně jako já potřebují tvou víru a tvou lásku, Pane" (napsala to 7. prosince 1975, když jí bylo 14 let). Chtěla dát svůj život pro dobro chudých, druhých, ale dobře věděla - jak to vědí jen svatí - že existuje jen jeden základ, který to umožňuje: "Nejde o to být s chudými, ale s Pánem. Důvěrný vztah s Bohem způsobuje, že vztah s druhými stále více roste."

A tváří v tvář dramatické svobodě člověka odmítat Boha měla Sandra jasný protilék: "Pokud opravdu věříš v Krista a dělá tě to šťastným, proč nechceš, aby to s tebou sdíleli i ostatní? Cítím, že nemohu nutit druhé, aby smýšleli jako já, nemohu je omezovat na svůj způsob myšlení, i když si myslím, že je správný. Mohu jim jen dát najevo svou radost..."

Pramen: Nuova Bussola Quotidiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010