Menu


Nepokojný mnich

 

 

Jednoho rána v září 978 zazněl v Benátkách poplach: „Dóže je pryč!“. A je to pravda: Pietro Orseolo I., který je ve funkci již dva roky, uprchl v noci a zamířil do vzdáleného kláštera v Pyrenejích. Má několik společníků, včetně mladého mnicha Romualda, syna vévody Sergia z Ravenny.

Proč? Orseolo se stal dóžetem po atentátu na svého předchůdce Pietra Candiana IV. Není jasné, zda má něco společného s tímto zločinem, ale císař Otto II. hrozí pomstou. A tak se „obětoval“! odvrátil nebezpečí bojů a vnějších útoků na lid“ (A. Zorzi, La Repubblica del Leone). V pyrenejském klášteře Romuald pomáhá a pomáhá bývalému dóžeti, který zemřel v letech 987-88 jako prostý mnich (a církev ho od roku 1731 uctívá jako svatého). Romuald se poté vrátil do Ravenny, ale nezůsta u svého prvního kláštera, který postavil u Sant'Apollinare in Classe.

Ve skutečnosti se nikde nezastaví. Stal se mnichem (společně se svým otcem) po krvavé bitvě, do níž byla zapojena jeho rodina, nastoupil těžký život pokání, modlitby a meditace. Ale často ho zatěžují církevními a politickými povinnostmi kvůli jeho vztahům s velkými rodinami té doby. Přijímá z povinnosti, ale úzkostlivě se vrací co nejdříve: jeho skutečným domovem jsou ostrůvky v deltě Pádu, výšky Apenin a po určitou dobu i istrijské pobřeží: úžasná místa pro jeho samotu, která však netrvá nikdy dlouho. Lidé vždy přicházejí a hledají Romualda, kdekdo potřebuje Romualda.

Chtějí nějacíí mniši pro sebe založit klášter? Pomůže jim, pak se to opakuje s dalšími a nakonec svůj život tráví všude. Vždy však staví kláštery malé: nesnáší velké kláštery a mnichy ve velkém a má neustálé střety s chudými postavami, nebo ještě hůře: opat, který si koupil jeho úřad, se ho dokonce snaží uškrtit.

Stále nové náročné úkoly a vždy nějaké projekty: jako ten, nenaplněný, vést misijní výpravu do severní Evropy. V roce 1012 objevil zázrak Casentino v Apeninách (Arezzo) ve výšce 1098 metrů a zde zbudoval malou poustevnu. Tři sta metrů níže staví klášter.

A tak se zrodilo Camaldoli, centrum modlitby a kultury ještě ve dvacátém století. Budování, zakládání soužití, výuka (ale dává přednost rozhovoru před kázáním). Odchody a návraty tvoří rytmus života Romualda, který skončí v dalším klášteře jím založeném: v regionu Marche ve Val di Castro.

Zde umírá jako obyčejný poustevník, v malé cele. Ale i nyní bude dle „cestovat“ : v roce 1480 dva mniši ze Sant’Apollinare in Classe tajně odvezou jeho ostatky k Jesi. Avšak již v následujícím roce budou navždy přineseny zpět do kamaldolského kostela San Biagio ve Fabrianu.

Církev ho uctívá jako světce od roku 1595 z rozhodnutí papeže Klementa VIII.

Santi e beati – Domenico Agasso Familia Cristiana


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010