Menu


Nedocenitelné dílo víry prostého muže

 

 

 

Justo Gallego, prostý muž z okolí Madridu, strávil z vděčnosti 60 let na stavbě velkého kostela ke cti Panny Marie.

Téměř 60 let svého života strávil stavbou "katedrály" Mejorada del Campo ke cti Panny Marie Pilar. Na první adventní neděli zemřel ve věku 96 let : Justo Gallego Martinez.

Tento prostý muž šest desetiletí usilovně pracoval na tom, aby na svém pozemku na okraji Madridu postavil kostel z recyklovaných materiálů. K tomu používal láhve, plechovky od barev, kanystry od benzinu, které nasbíral, a další materiály, které mu darovaly soukromé osoby a také firmy.

Katedrála v Mejorada del Campo

Justo Gallego Martinez se narodil v roce 1925 v Mejorada del Campo jako syn zbožného rolníka. Ve skutečnosti chtěl strávit život jako mnich v trapistickém klášteře. Kvůli tuberkulóze však musel od svého plánu upustit. V témže roce, kdy opustil klášter před složením slibů, se zázračně uzdravil. Z vděčnosti za tuto Boží přízeň začal realizovat obrovský stavební projekt, stavbu "katedrály" ke cti Nejsvětější Matky Panny Marie. V červenci 2016 mu Katholisches.info věnoval článek: "Muž staví katedrálu už 50 let (téměř) jen vlastníma rukama".

Justo Gallego se projektu ujal, přestože neměl žádné znalosti jako stavební mistr či architekt. Pustil se do akce veden svým zbožným srdcem a láskou k Panně Marii. V průběhu let nabyl stavební projekt takových rozměrů, že si skromného, ale svérázného Španěla všimla média po celém světě. Dokonce i MoMA v New Yorku věnovalo výstavu jeho stavebnímu projektu a jemu samotnému.

Navzdory svému dlouhému životu se dokončení kostela nedožil. Krátce před svou smrtí proto daroval budovu organizaci Mensajeros de la Paz, Poslům míru, kteří se budou snažit o její dokončení.

"Kámen po kameni realizoval svůj sen, tuto katedrálu, která dokázala přilákat návštěvníky a média z celého světa," stojí v tiskové zprávě radnice v Mejorada del Campo, která se v neděli objevila na sociálních sítích. Loni v dubnu jmenovala rada města s 23 000 obyvateli Justa Gallega čestným občanem, a nyní vyhlásila třídenní smutek.

"Katedrála" stojí na poli patřícím rodině Justa Gallega. Plocha stavby měří půl hektaru a budova je vysoká 35 metrů. Všechno navrhl pouze on. Budova kostela obsahuje všechny klasické prvky katedrály, kryptu, křížovou chodbu, schodiště, portikus a další.

Mensajeros de la Paz, které v roce 1962 založil v Oviedu Ángel García Rodríguez, jenž byl o rok dříve vysvěcen na kněze, se starají o nejbezbrannější a nejzranitelnější lidi. Na žádost Justa Gallega si toto neziskové katolické sdružení dalo za cíl dokončit stavbu kostela v příštích dvou letech. V improvizovaném přístupu a rychlosti, s jakou Justo Gallego pokračoval v budování krok za krokem vlastními silami, nemohou jeho nástupci pokračovat. Po poskytnutí daru zadali Mensajeros architektonické kanceláři vypracování studie proveditelnosti dostavby.

Justo Gallego zahájil dílo, které lze vysvětlit pouze vírou. Sám, bez potřebných prostředků, ale obdařen svatou prostotou, vytvořil něco, co je jedinečné a ohromující.

                                                    
Requiescat in Pace


Giuseppe Nardi¨ Katholisches
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010