Menu


Myšlenky sv. Jna Bosca

 
            Jestliže se zapomíná na to, co je věčné, všechno ostatní je vedlejší.
                                                        
                                            
                                              Ďábel se bojí veselých lidí.
 
                                            
                           Pečujte zvláště o nemocné, děti, staré a chudé,
                            získáte si tak Boží požehnání a přízeň lidí.
 
                                            
        Láska nám umožňuje snášet únavu, nudu, nevděčnosti, nedostatky, přehlížení.
 
                                           
                   Pamatuj, že máš anděla, který je tvůj průvodce, druh a přítel.
 
                                           
                            Dobroty si váží i zvrácení lidé, kteří ji nepraktikují.
 
                                            
     Vy nejste kazatelé, ale máte k dispozici účinný způsob, jak kázat: dobrý příklad.
 
                                            
             Láska všechno snáší, proto ten, kdo nesnáší nedostatky druhých,
                                                   nemá  pravou lásku.
 
                                            
                       Na to, abychom konali dobro, postačí trochu odvahy.
 
                                            
                                        Cesta kříže je cesta, která vede k Bohu.
 
                                            
                       Jestliže peníze dělají mnoho, modlitba dělá mnohem více.
 
                                            
                       Mysli na to, můj synu, že Bůh tě křtem učinil svým dítětem,
                                 zamiloval si tě a miluje tě jako něžný otec.
 
                                            
                                           Neboj se, Bůh ti dá všechno.
 
                                            
                              Všichni mladí mají své těžké dni, i vy jste je měli.
Běda nám, jestliže se nevynasnažíme jim pomáhat, aby jimi prošli rychle a bez škody.
 
                                            
                                       Krásné řeči bez příkladu jsou k ničemu.
 
                                            
                                 Čerpej odvahu z víry a ze svého přesvědčení.
                        Ti špatní se musí bát dobrých, nikoliv dobří špatných.
 
                                            
   Svěřme se do rukou Božích v úplné důvěře, modleme se, a všechno dopadne dobře.
 
                                            
Život je příliš krátký. Je třeba rychle dělat tu trochu dobra, které jsme schopni,
                                                  než nás překvapí smrt.
 
                                            
                                           Nejsme sami. Ježíš je s námi.
 
                                             
                          Důvěřujte ve všem svátostnému Ježíši a Panně Marii Pomocnici,
                                                a uvidíte, co jsou to zázraky.
 
                                             
                                              Dejme se vždy vést láskou.
 
                                             
                     Ježíš bude vždy naším učitelem, naším vůdcem, naším vzorem.
 
                                             
            Pracujme ustavičně v tomto životě pro spásu své duše a duší těch druhých:
                                           odpočineme si v blažené věčnosti.
 
                                             
                     Běda tomu, kdo pracuje proto, aby získal chválu od tohoto světa:
                            svět je špatný plátce a splácí vždy nevděčností.
 
                                             
                Udělejte to, co můžete. To, čeho nejsme schopni my, udělá Bůh.
                 Snažte se, abyste si zasloužili chválu od Boha, nikoliv od lidí.
                       Maria je naše vůdkyně, naše Učitelka, naše Matka.
 
                                             
                                  Důvody naší úcty k Panně Marii jsou tyto:
      Maria je nejsvětější ze všech tvorů, Maria je Matkou Boží a Maria je Matkou naší.
 
                                             
                                      Kdo důvěřuje Marii, nebude zklamán.
 
                                              
                                                  Maria nic nedělá napůl.
 
                                              
            Toto Dítě se narodilo a zemřelo právě pro mne, pro mne tolik trpělo.
                                           Čím mu dám najevo svou vděčnost?

                                              

                                     Bůh se stává člověkem, aby spasil naši duši.
                                    Naše duše musí být proto něco velmi velkého.

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010