Menu


Modlitba sv. Aloise

Svatá Panno, moje Vůdkyně a Paní, vrhám se do hlubin tvého milosrdenství a odevzdávám od tohoto okamžiku navždy pod tvůj štít a pod tvou zvláštní ochranu svou duši a své tělo. Svěřuji do tvých rukou všechnu svou naději a útěchu, všechno své utrpení a bídu i průběh a konec svého života, aby na tvou přímluvu a pro tvé zásluhy byly všechny moje skutky vykonány podle tvé vůle s cílem, aby se líbily tvému božskému Synu.

Sv. Alois z Gonzagy

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010