Menu


Marie Julie Jahenny - oběť a posel

 

 

Oběť a posel Ježíše Krista a jeho Matky

 

 

Marie Julie Jahenny zasvětila svůj život jako oběť za obrácení hříšníků a jejich spásu. Kdo se seznámí s jejím životem, nemůže zůstat lhostejný k nesmírnému morálnímu i fyzickému utrpení, které trvalo několik desetiletí. Marie Julie je výjimečnou, a přesto velmi prostou osobností, jejíž mystický život byl obdařen rovněž četnými extázemi a prorockými zjeveními. Seznámíme se s ní jako s příkladem pro naše posvěcení.

Stigmatizovaná trpitelka

Začátek velké zkoušky

Extáze

Velká poselství

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010