Menu


Máme nové dogma?

                                                                                             23.1.2017

Bergogliánští biskupové vytvořili z papežovy dvojznačnosti jednostranně hotovou věc. „Revoluce něžnosti se změnila na klacek.“


Nejzávažnější případ se zatím udál v Kolumbii, kde biskup Robert Corredor v diecézi Pereira oficiálně suspendoval mladého kněze Luise Carlose Uribe Medinu, protože „veřejně i soukromě odmítal „doktrinální a pastorační nauku Svatého otce ve věci manželství a eucharistie“.

S odvoláním na kánon 1364 §1 KCP ho biskup prohlásil za odpadlíka a heretika, protože odmítá nauku Kristova nástupce.

Biskup obvinil kněze, že jeho ideje jsou v rozporu s katolickou vírou. Suspendovaný však nezastává nic jiného, než co je obsaženo v Katechismu katolické církve. Prohlásil veřejně, že osoby ve stavu těžkého hříchu, jakým je cizoložství, nemohou přistupovat ke svatému přijímání.

Katholisches. info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010