Menu


Kardinál uctívá pohanskou bohyni

                                            20. 7. 2015

V Bolívii a Argentině se nadále uctívají pohanská božstva. Bohyně "Pachamama" neboli  "Matka Země", je podle představ Indiánů všemohoucí. Přinášejí jí oběti: talismany, listy koka, léčivé byliny či embrya lamy - malé „panenky“ apod. To vše se také prodává na šamanském  trhu v La Plaz v Bolívii, jako ingredience pro zápalnou oběť ke cti bohyně Země, a tak se tu směšuje „pavěra a obchod“.

                                                                                 Bohyně  Pachamama

Tento animistický kult je domovem také v centrální Argentině v provincii Cordoba. Tam se nachází místo San Marcos Tieras s 950 obyvateli, asi 150 km   od města Cordoba, kam byl Bergoglio svého času vyhoštěn svým představeným. Lokalita se mezitím rozrostla až na více než 3000 obyvatel o přistěhovalce z argentinských měst, ale i z Evropy a USA.  Místo  je také cílem výprav hnutí hippies.

Uctívání Pachamamy za aktivní spoluúčasti kardinála římské církve  Gianfranca Ravasiho se zde konalo již v roce 2014 a nyní bylo video zveřejněno. Organizátorem pohanského kultovního obřadu  bylo Foro ecumenico Social (Ekumenicko – sociální fórum) pod vedením kardinála Ravasiho v rámci tvz. "Nádvoří národů".  Kardinál byl nejen divákem, ale aktivním účastníkem spolu s Therezou Varela, místopředsedkyní FES.

Katholiches.info

 


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010