Menu


K výročí svatořečení otce Pia 16. června 2002

Svěřuji ti tohoto tvora

P. Pio vypráví: „18 ledna 1905 kolem 23 hodin byl jsem s bratrem Anastázem v chórovém prostoru v kostele. Náhle jsem se ocitl v nějakém občanském domě, kde pravě umíral otec rodiny a současně probíhal porod dítěte. Tu se mi zjevila svatá Panna a řekla mi: ‚Je to drahocenný kámen v neopracovaném stavu. Opracuj ho, vylešti a učiň skvoucím, jak jen možno, protože jednoho dne bych se jím chtěla ozdobit. Nepochybuj o tom, jednoho dne za tebou přijde, ale nejdříve se s tebou setká v bazilice sv. Patra.‘ Pak jsem se opět nacházel v chóru v kostele.“

Další průběh příběhu je stejně udivující. Giovanna Rizzani z Udine, u jejíhož zrození byl P. Pio 18. ledna 1905 přítomen, hledala v bazilice sv. Petra zpovědníka a našla jen jednoho kapucína. Ten jí doporučil, aby přišla do San Giovanni Rotondo. Když tam přišla, našla zde ke svému velkému překvapení kapucína z baziliky sv. Petra. P. Pio jí prozradil, že byl u jejího porodu, a popsal velmi přesně její rodný dům v Udine. Giovanna Rizzani vstoupila do třetího řádu sv. Františka a byla věrnou duchovní dcerou P. Pia..

Pramen: Yves Chiro, Pater Pio, der Stigmatisierte


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010