Menu


Homosexuální preláti USA


Kardinála Josepha Bernardina jmenoval Pavel VI. v roce 1972 arcibiskupem v Cincinati. Jeho pomocným biskupem byl John R. Roach. Tito dva po desetiletí ovládali americkou biskupskou konferenci, nejdříve jako předseda a sekretář, pak skrze kleriky, kterým dopomohli na biskupský úřad. Když Pavel VI. jmenoval apoštolským delegátem pro USA Mons. Jeana Jadota, měli tito tři preláti za úkol vybírat kandidáty na biskupy nejen pro jejich pokoncilní postoj, ale dbali také na jejich příslušnost k Homosexuálnímu kolektivu, který měl za úkol maskovat pedofilní skandály mezi americkým klérem. Bernardin sám byl homosexuál a byl obviněn za sexuální násilí spáchané na dívce v průběhu „černé mše“, kterou „celebroval“ Mons. J. J. Russel. Z obvinění se vyplatil několika miliony dolarů. Byl také obviněn z účasti na satanských obřadech a ze sexuálních zvráceností. Na jeho pohřeb byl pozván homosexuální sbor Windy City Gay Chorus. V roce 2002 propukl skandál v semináři Neposkvrněného Srdce Panny Marie ve městě Winona (Minesota). Skupina prelátů vytvořila síť pedofilů v celém semináři. Jedním z prelátů byl Bernardin a jeho pomocný biskup. Podle sdělení seminaristů byla homosexuální aktivita spojována se satanskými rituály.


Kardinála Terence Jamese Cooka jmenoval Pavel VI. arcibiskupem New Yorku jako nástupce kardinála Spellmana. V roce 1978 byla v Brooklynu založena Komunita Svatého Matouše jako římskokatolická komunita pro homosexuály. Jeden z článků pravidel stanovil, že „trvalé homosexuální spojení...je znamením věrného spojení se všemi ostatními“. 28. března 1976 se kardinál Cooke účastnil velkého banketu tří tisíc zednářů. Promluvil o minulých nepochopeních a vyslovil naději, že dojde ke kompromisu a sblížení mezi církví a masonerií.


Kardinál John Wright byl homosexuál, dával přednost stykům s chlapci a mladými muži. Jeden z kněží Raymond Page vlastnil zvláštní výletní vilu. Kardinál Wright zde býval často tajným hostem a účastnil se zde sexuálních styků s jedním chlapcem po dobu tří let. Měl pověst, že jeho diecéze je rájem pro kněze pedofily. Provozoval také magii a okultní kabalu. V roce 1959 se stal biskupem v Pittsburghu. Zde založil Oratoriánské středisko. To se stalo prostředím homosexuálních praktik, které vyvolaly skandál v roce 1993. Jan XXIII. ho jmenoval do přípravné komise koncilu a Pavel VI. prefektem kongregace pro klérus (!) Zemřel v Bostonu 1979.


 

Benediktin Rembert George Weakland se potkal s Montinim roku 1963. V roce 1964 se stal pomocným opatem u Sv. Vincence a Pavel VI. ho jmenoval generálním opatem benediktinů. V roce 1977 ho jmenoval arcibiskupem v Milwaukee. Zde se stal záhy miláčkem amrické liberální hierarchie. Ve Milwaukee sídlil „Homosexuální kolektiv“ americké katolické církve, který podporoval homosexuální legislativu. Vznikl zde „Milwaukee - Aids Projekt“, který zdarma rozdílel prezervativy pro bezpečnou homosexualitu a sodomii, hromadnou masturbaci, sadomasochismus. Pořádal sexuální hry, slavení mší pro gaye a výchovu nejmenších dětí k zvrácenosti a neřesti. Teprve když televize Good Morning Amerika zveřejnila jeho homosexuální praktiky, Vatikán přijal jeho demisi, kterou předtím odmítal.

 

Jamese Rausche jmenoval Pavel VI. biskupem ve Phoenixu. Po jeho nástupu se v diecézi rozmnožily sexuální nezřízenosti. Jeho spolužák ze semináře potvrdil, že Rausch praktikoval trvale homosexuální život. V roce 2002 publikoval Brain O´Connor detaily o tom, jak ho Rausch sexuálně zneužíval.


Josepha Huberta Harta jmenoval Pavel VI. pomocným biskupem v Cheyenne v roce 1976. Za dva roky se zde stal biskupem. Z prvních homosexuálních případů byl obviněn v roce 1989. Šlo o znásilnění studenta. Další případ se týkal 14letého chlapce, který pak propadl drogám a zemřel v roce 1989. Biskup byl poslán absolvovat léčení v Arizoně. Po jeho skončení pokračoval v biskupské službě. V roce 2004 byl spolu se dvěma kněžími obžalován za devět obětí pohlavního zneužívání. Obžaloba uvedla, že byl členem sítě pedofilů.


Biskup Howard James Hubbard, kterého Pavel VI. vysvětil pro Alabamu, vyhladil ve své diecézi známky katolicismu. Byl hlavou homosexuální sítě, která operovala v jeho diecézi. Kardinál Connor si na něho stěžoval u Jana Pavla II., ale bezvýsledně.

 

Biskup Francis Mugavero byl vysvěcen jako pátý biskup v Brooklynu r. 1973. Pavel VI. ho jmenovat do Komitétu pro podporu jednoty křesťanů a do Mezinárodního komitétu pro vztahy mezi křesťany a židy. V letech 1968 - 1999 byl zapojen do činnosti „Homosexuálního kolektivu“. 1976 vydal pastýřský list: Sexualita – Boží dar, který je apologií homosexuality, Vyzývá k „novému přístupu ke gayům a lesbičkám“. Prokurátor Michem G. Down prohlásil na tiskové konferenci otevřeně, že biskup Mugavero je gay.

                            Chiesa Viva  aprile 2013


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010