Menu


Gemma a Gabriel

 

27. února církev slaví svátek svatého Gabriela od Bolestné Matky Boží, který měl po své smrti mimořádný vliv na duchovní cestu svaté Gemmy Galgani. Vše začalo tím, že Gemma četla životopis Gabriela (tehdy ctihodného)...

Historie svatých je vždy tak zvláštní, tak fascinující. Autor toho všeho je dokonalý spisovatel, který dokáže napsat krásné stránky plné zvratů a živých svědectví o své lásce k člověku. V případě svatého Gabriela od Bolestné Matky Boží (1838-1862) a svaté Gemmy Galgani (1878-1903) se setkáváme se dvěma životy, které se prolínají; dva životopisy, které spojuje nit zvaná Bůh; a v pozadí těchto příběhů je Charitas, láska k bližnímu. Dva svatí, vzdálení v čase, ale ne v duchu, představují, že v Boží "logice" prostor a čas nehrají roli, protože On sám je Věčnost. A příběhy dvou mladých světců, vtisknuté do této Věčnosti, se dokázaly zapsat do dějin s neuvěřitelnou silou. Koneckonců zárodek jejich povolání a existence lze nalézt již v jejich jménech: Gemma a Gabriel. Gemma, drahokam, stejně jako vzácný minerál proslulý svou čistotou. Gabriel, z hebrejského jména Gavri'el, složeného z gebher, což znamená "muž" nebo "silná bytost", a El, což se překládá jako "Bůh": může tedy znamenat "muž Boží" nebo "silný muž Boží".

Nyní se však věnujme životopisům těchto dvou světců a začněme historickou skutečností, která nás přiměje zamyslet se nad jejich spojením. První skutečnost: Gabriel od Bolestné Matky Boží odletěl do nebe ve věku téměř čtyřiadvaceti let (1862), tedy šestnáct let před Gemminým narozením (1878). Za druhé, mladá pasionistka byla prohlášena za svatou v roce 1920, tedy sedmnáct let po své smrti.

Gemma tehdy četla Gabrielův život, když byl ještě "jen" ctihodný. Četla ho a rozjímala nad ním, ponořila se do životopisu tohoto mladého muže: a už tyto stránky mezi nimi vytvořily duchovní pouto. Gemma ho prosila o ochranu na své duchovní cestě a žádala ho o pomoc proti ďábelským pokušením. Gemma si dokonce pořídila obraz budoucího světce a do svého deníku si zapsala: "Od toho dne, kdy můj nový ochránce, ctihodný Gabriel, zachránil mou duši, jsem k němu začala chovat zvláštní úctu: nemohla jsem v noci spát bez jeho obrazu pod polštářem a od té doby jsem ho začala vídat ve své blízkosti (tady to nedokážu vysvětlit: cítila jsem jeho přítomnost). Při každém činu, při každém špatném skutku, který jsem udělala, mi přišel na mysl bratr Gabriel a já jsem se skutku zdržela.

Pouto mezi nimi začalo být skutečně velmi silné. Pak se stalo něco mimořádného: díky přímluvě Gabriela od Bolestné Matky Boží se stal zázrak a Gemma se uzdravila. Příběh je následující: Gemma ve svých dvaceti letech začne pociťovat bolesti v těle kvůli zakřivení páteře. Kromě toho onemocněla meningitidou, po které dočasně ohluchla, a na hlavě se jí vytvořily rozsáhlé abscesy, až jí vypadaly vlasy. Stav mladé ženy se den ode dne zhoršoval. Nezbývalo než doufat v modlitbu a Boží zásah.
 
O tehdejším ctihodném Gabrielovi jí vyprávěla učitelka Giulia Sestini, která ji několikrát navštívila. Byla to také paní Sestini, která Gemmě poskytla několik obrázků a relikvií tohoto světce. Tehdy se budoucí světice svěřila pod ochranu svatého Gabriela. Začala novénu. Dne 23. února 1899 si Gemma při modlitbě svatého růžence všimla přítomnosti svatého Gabriela. Toto vidění je v jejím deníčku vylíčeno těmito slovy: "Chceš se uzdravit?... modli se s vírou k Srdci Ježíšovu; každý večer, dokud neskončí novéna, budu sem za tebou chodit a budeme se společně modlit k Srdci Ježíšovu. 1. března byla novéna ukončena a milost udělena: Gemma byla zcela uzdravena.

Deník Gemmy Galganiové je hlavním zdrojem pro pochopení pouta mezi nimi. Popisuje jejich rozhovory, jejich výměnu důvěrných informací, jejichž jediným "tématem" byl Pán. Slova Deníku, epizody shromážděné na těchto stránkách vznešené poetické krásy, jsou nekonečně něžné. Dva mladí lidé se setkávají, jejich oči se setkávají v jednom velkém pohledu, pohledu na Boha: je to jejich zvláštnost, můžeme to nazvat "Píseň písní", kde Milovaný a Milovaná mluví o jediné, nesmírné lásce k Bohu. Tento příběh má ještě jeden pozoruhodný rys. Mohlo by se zdát, že je to pouze estetické, a proto druhotné: každý, kdo stojí před jejich dvěma obrazy, si nemůže nevšimnout jisté podobnosti mezi oběma tvářemi. A koneckonců to ani nemůže být jinak: obě byly utvářeny Boží láskou, aby šířily jeho poselství. Jejich jedinečný "Kancionál" putuje po notách pentagramu vyznačeného božským perem Ježíše. Jednou z nejkrásnějších stránek je jistě případ dopisu napsaného Gabrielovi: Gemma jej předává svému andělu strážnému, poslovi slov a myšlenek adresovaných Gabrielovi: "Dnes tedy něco udělám: chci napsat vzkaz bratru Gabrielovi, pak ho předám andělu strážnému a budu čekat na jeho odpověď. A já jsem to udělala: napsala jsem velmi dlouhý dopis, vylíčila jsem v něm všechny své věci, aniž bych něco vynechala; pak jsem andělu strážnému řekla, že je tam a tam, , a kdyby ho chtěl... Dnes ve středu večer jsem ho dala pod polštář, a dnes ráno, když jsem vstala, mě nenapadlo se na něj podívat, protože jsem měla na mysli něco lepšího: odešel k Ježíši. (...) Jakmile jsem se vrátila, podíval jsem se a, zvědavá!, dopis tam už nebyl. Říkám zvláštní, protože slyším, že ostatní říkají, že je to divné, ale mně to divné nepřipadá."

Gemmě samozřejmě nic z toho nemohlo připadat divné. Svatí mají jen jeden směr: Boží, a proto jsou zaměřeni na "věci nebeské", které nelze vždy vysvětlit poměrem "věcí pozemských". To je oxymóron svatosti.

Gemma zemřela ve věku pouhých 25 let, Pius XI. ji blahořečil v roce 1933 a Pius XII. ji kanonizoval v roce 1940, tedy dvacet let po Gabrielově kanonizaci. Obě Boží děti září ve věčné slávě, pokračují ve svém dialogu a promlouvají zejména k dnešním mladým lidem.Anthony Tarallo

Pramen: La Nuova Bussola Quotidiana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010