Menu


Exil P. Serafino Lanzetty skončil

                                                                              11. 7. 2015

Pater Serafino Lanzetta, dřívější vynikající představený řádu františkánů Neposkvrněné, byl jmenován farářem ve farnosti Sain Mary v Gosportu v Anglii. Nachází se již několik týdnů na místě a začal s přeměnou farnosti nového ritu na farnost birituální.

P. Lanzetta patřil k prvním obětem komisariátu a nucené správy mladého řádu. 11. srpna 2013 obdržel zákaz slavit mši svatou v tradičním ritu. Na podzim 2013 byli všichni představení řádu zbaveni svých funkcí. Místem exilu P. Serafino byl jediný klášter řádu v německé oblasti v Kitzbühelu v Tyrolsku.

Času exilu využil k získání dogmatické habilitace. Mariolog Manfréd Hauke posoudil jeho habilitační práci o pastoračním charakteru 2. vatikánského koncilu pro aprobaci, kterou získal P. Lanzetta na Teologické fakultě v Lugano.

Podle sdělení diecéze Potsmouth převezme P. Lanzetta oficiálně svou farnost 8. září na svátek Narození Panny Marie. V místě byl také zřízen dům sester františkánek Neposkvrněné. Mše v tradičním ritu bude slavena od pondělí do pátku v 7.00 a v sobotu v 9.30. Nedělní mše v tradičním ritu je zatím otázkou času.

                                                                        Chrám Sain Mary v Gosportu

 

S P. Lanzettou se můžete seznámit také v článku Roberta de Mattei Církev obrácená naruby (viz)


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010