Menu


Evangelista sv. Lukáš

                                                  +++++++Ikona od sv. Lukáše v jeho chrámě v Reggio Emilia

 

Podle tradice byl svatý Lukáš prvním, kdo namaloval tři ikony Matky Boží s Ježíškem v náručí. Dal je svaté Panně ke schválení, dokud ještě žila. Přijala tyto svaté obrazy s velkou radostí a řekla: „Jsou v nich milosti toho, který ze ze mne narodil“. Svatý Lukáš dále zobrazil i svaté apoštoly a předal tak církvi tradici uctívat své svaté.

Svatý Lukáš pocházel z Antiochie. Byl ze vznešeného rodu a věnoval se nejdříve lékařským vědám a malířství. Za vlády císaře Klaudia se staral o nemocné v Thébách a Boécii, potkal tam apoštola Pavla a jeho ohnivá slova ho přesvědčila, že bezmezná pravda, kterou tolik let hledal, se nachází ve skutečnosti u Ježíšových učedníků. Když se odloučil se od svého učitele, vrátil se do Řecka, aby tam hlásal evangelium. Usadil se v thébské krajině, kde zemřel ve věku 80 let. Protože Bůh chtěl prokázat čest svému věrnému služebníku, dal vytrysknout u jeho hrobu zázračné vodě, která léčila oční nemoci těch, kteří ji s vírou použili. Tak vykonával ještě po své smrti lékařské povolání. O mnoho let poději (3. března 357) uzdravil syna císaře Konstantina prostřednictvím sv. Artemia. Ten přinesl do Konstantinopole světcovy ostatky, které jsou uloženy v oltáři v chrámu Apoštolů vedle ostatků sv Ondřeje a Timotea.

 Pramen: Pravoslavný klášter sv. Eliáše a Elizea

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   +                                   

                              Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010