Menu


Bergogliův buldozer v akci

sestra Maria du Saint Michel

V malé vesnici Saint-Aignan-sur-Roë s méně než 900 obyvateli ve francouzském departmentu Mayenne žije 31 sester kongregace Malé sestry Mariiny, které se rozhodly nastoupit k boji. Po nedávné vizitě je Vatikán plísní za to, že jejich praxe je příliš rigidní, vedení příliš ztrnulé a hábit příliš tradiční. Proto byla navržena nová představená a dosavadní již propuštěná přemístěna do místa vzdáleného 700 km, s absolutním zákazem vstupovat se sestrami do styku. Sestry se nesmi ujmout domu odpočinku, který založily a který zatím spravuje jedna asociace.

To je perspektiva, o které postižené nechtějí ani slyšet a odmítají ji zcela jednohlasně. Je to pro nás jako tsunami, prohlásila sestra Maria du Saint Michel (67 let) do mikrofonu rádia Evropa1 jménem všech spolusester. Jsme rozhodnuté bránit naše hodnoty a náš smysl existence. Z určitého hlediska se jedná o námitky svědomí. Je to velmi bolestné, protože se jedná o celý náš život... Ale nedáme se zastavit. Bude-li nutno podniknout určité kroky, tak je uskutečníme, jsme na to připraveny, řekla řeholnice, která si je jista svými záměry a nemá nejmenší ochotu ustupovat hrozbám z Vatikánu, který by je chtěl zprostit slibů a převést do laického stavu.

Ihned byl ustaven podpůrný komitét, jehož členem je sám oblastní starosta Serge Laymoy, připravený zabezpečit Malé sestry Panny Marie, které nechtějí mít nic společného s fanatickým integralismem, a je připraven bojovat po jejich boku.

Na protestní petici se během několika hodin sešlo na dva tisíce podpisů, kterých stále přibývá. Řeholnice jsou skálopevně rozhodnuty vzepřít se proti Vatikánu, kterému následně upírají jakoukoliv věrohodnost a autoritu.

Corrispondenza Romana
Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010