Menu


Bergogliova "nulová tolerance" v praxi

                                           5. 1. 2017

V dopise z 28. prosince píše Bergoglio všem biskupům katolické církve:

Musíme se bránit před novými postavami Heroda naší doby, které zneužívají nevinnosti našich dětí. Najděme odvahu potřebnou k tomu, abychom všemi nezbytnými prostředky podporovali a plně hájili život našich dětí, aby se obdobné zločiny již neopakovaly. Zjevně a poctivě přijměme za svou “nulovou toleranci” v této oblasti. Vyjmenoval všechny možné křivdy, které se dějí dětem, jen tu nejrozšířenější, nejmasovější a nejkrvavější, zabíjení nenarozených, zcela opomněl.

„Nulovou toleranci“ vůči zneužívání mladistvých učinil svým programem Benedikt XVI. Za papeže Františka se tato nulová tolerance praktikuje s výhradami. Argentinský papež ji aplikuje podle toho, jak blízcí jsou mu postižení. Zatímco vůči jedněm uplatňuje příkladné postihy, jiné případy, jako kardinála Danneelse hází pod stůl. Danneels patří k papežovým důvěrníkům, kteří v Team Bergoglio spolu s Kasperem, Lehmannem a Murphy-O´Connorem organizovali před posledním konkláve tajná jednání v Sankt Gallen. Nejznámějším případem zneužití se „proslavil“ biskup Roger Vangheluwe z Brugg, kterého kryl kardinál Danneels, ale přesto si ho Bergoglio povolal na obě synody o rodině.

Michael Brendan Dougherty uveřejnil 3. ledna v magazínu The Week článek „Skandál zneužití, který u Františka prošel“.

Jedná se případ Dona Mauro Inzoli, kterému vzhledem k jeho výstřednímu životnímu stylu lidé přezdívali „Don Mercedes“. Byl obviněn ze zneužívání dětí. Jeho případ projednávala Kongregace pro nauku víry. Jak uvádí The Week, zneužíval nezletilé ve zpovědnici. Kongregace ho 2012 suspendovala a papež Benedikt nařídil jeho vyloučení z duchovního stavu.

Don Mercedes měl ovšem „spřízněné preláty“, jmenovitě kardinála Coccopalmeria a děkana Rota Romana Pio Vita Pinto. Bergoglio vrátil vyloučeného do kněžského stavu a vyňal řešení těchto případů z kompetence Kongregace pro nauku víry. Oba „přímluvci“ patří k Bergogliovým věrným. Coccopalmerio velebil v červnu 2016 AL pro její „hloubku, transparenci a dobromyslnost“.

V červnu byl Don Mercedes odsouzen v Cremoně za pedofilii na čtyři roky a čtyři měsíce a k odškodnému ve výši 25 000 €. Jeho oběti ze zpovědnice byly ve věku 12 – 16 let. 15 dalších případů již bylo promlčeno.

Katholisches.info


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010