Menu


Irští biskupové píšou poslancům

Írski biskupi píšu zákonodarcom o 'rovnosti manželstva'

 

„Žiadame vás, aby ste nepodkopávali princíp rovnosti

jeho nevhodným aplikovaním na dva zásadne rozdielne typy vzťahov.“

 

Armagh, Severné Írsko, 28.4.2014 (ZENIT) 016 955 –

Uvádzame otvorený list zákonodarcom od biskupov Severného Írska týkajúci sa „rovnosti manželstva“.

 

  *    *   *  

 

Vážený člen legislatívneho zhromaždenia, 

zajtra, 29. apríla, bude parlamentné zhromaždenie diskutovať o podnete ´súkromných členov´ s názvom „Marriage Equality - Rovnosť manželstva“. Tento podnet vás pozýva podporovať názor, že „všetky páry bez ohľadu na pohlavie, či sexuálnu orientáciu by mali mať rovnaký legislatívny nárok na sobáš a na ochranu, na práva, povinnosti a úžitky, aké má legálna inštitúcia manželstva“.

Ako cirkev veríme, že všetci ľudia sú si rovní z pohľadu Boha a malo by sa k nim vždy pristupovať s dôstojnosťou a úctou. Inšpirovaní Evanjeliom sa staviame proti každej nespravodlivej diskriminácii, sužovaniu a násiliu a máme záväzok pracovať pre spoločné dobro, pričom sú prvoradým záujmom potreby zraniteľných, marginalizovaných a chudobných.

Dnes vám píšeme, pretože sa domnievame, že podnet „Marriage Equality“ podkopáva kľúčové základy spoločného dobra. Hovoríme to nielen z náboženského presvedčenia, ale aj preto, že je to vec zdravého ľudského rozumu. Rovnako veriaci aj neveriaci ľudia už dávno spoznali a vedia zo skúseností, že rodina založená na manželstve muža a ženy je najlepším a ideálnym miestom pre deti. Je to základný stavebný kameň spoločnosti, ktorý poskytuje jedinečný a nenahraditeľný prínos k spoločnému dobru. Preto si zaslúži zvláštne uznanie a podporu štátom.

Navrhovaný „Marriage Equality“ v podstate hovorí rodičom, deťom a spoločnosti, že štát by nemal a nebude podporovať nijaké normatívne alebo ideálne rodinné prostredie pre výchovu detí. Preto evokuje názor, že biologické a prirodzené zväzky medzi dieťaťom a jeho matkou a otcom nemajú nijakú pravú hodnotu pre dieťa či pre spoločnosť. Ako povedal pápež František nedávno, „musíme sa zabezpečiť, aby deti vyrastali v rodine s otcom a matkou schopnými vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj dieťaťa a jeho emocionálne dozrievanie” (16. apríl 2014).

Vždy budú situácie, v ktorých možno zabezpečiť to najlepšie v záujme dieťaťa iba v odlišnom type úpravy situácie. Je dôležité, aby štát tomu vždy poskytoval praktickú podporu. To sa však líši od toho, že vyhlásime, že ak sú deti vychovávané biologickými rodičmi v dlhotrvajúcom manželstve už neprospieva spoločnému dobru a zaslúži si špeciálnu pozornosť štátu. Dokonca aj keď manželia nemôžu mať vlastné deti, povaha ich manželstva umožňuje stále ešte poskytovať matku a otca adoptovanému dieťaťu. Sme presvedčení, že štát by mal naliehavo riešiť poskytovanie lepších služieb na podporu manželstva, v ktorom otcovia a matky môžu poskytnúť optimálne milujúce a stabilné prostredie pre rast a prospievanie detí.

Podnet „Marriage Equality“ teda zneužíva princíp rovnosti. Je prirodzenou skutočnosťou, že zväzky rovnakých pohlaví sú zásadne a objektívne odlišné od doplňujúceho sa zväzku dvoch pohlaví muža a ženy, ktorý je prirodzene otvorený životu. Nie je diskrimináciou, ak štát pristupuje k rôznym typom vzťahu odlišne. Európska konvencia o ľudských právach nezakotvuje „manželstvo“ rovnakých pohlaví ako právo a Európske súdy dôsledne potvrdzujú právo a slobodu členských štátov nepredefinovať manželstvo týmto spôsobom. Preto to nie je otázka ‘práv’ či ‘rovnosti’, ale uznanie objektívneho rozdielu medzi týmito dvomi typmi vzťahu.

Vzťahy rovnakých pohlaví sú už obsiahlo zabezpečené v legislatíve Severného Írska uznaním občianskych partnerstiev a príslušnou legislatívou o rovnosti.

Žiadame vás, aby ste nanovo potvrdili jedinečnú hodnotu pre deti a spoločnosť, ktorá spočíva vo vzájomných a doplňujúcich sa úlohách otca a matky v záväzku celoživotného vzájomného vzťahu v láske v manželstve. Žiadame vás, aby ste napomáhali zachovať hodnotu toho, že deti sú vychovávané všade, kde je to možné a v ich najlepšom záujme, biologickými rodičmi. Žiadame vás, aby ste nepodkopávali rovnosť jej aplikovaním na dva zásadne odlišné typy vzťahu. Žiadame vás, aby ste posilňovali a podporovali manželstvo muža a ženy ako jedinečnú a nesmierne hodnotnú inštitúciu životne dôležitú pre dobro spoločnosti. Preto na vás apelujeme, aby ste odmietli tento podnet, ktorý sa nevhodne označuje ako „Rovnosť manželstva“.

Katolícka cirkev s mnohými inými kresťanskými cirkvami považuje manželstvo za pozitívnu, radostnú a životodarnú inštitúciu, ktorá si zaslúži špeciálnu starostlivosť a uznanie.

Ak by ste chceli diskutovať o našom chápaní manželstva alebo o názoroch, ktoré sme uviedli v tomto liste podrobnejšie, kontaktuje prosíme otca Timothyho Bartletta mailom na adrese: tim.bartlett(at)iecon.ie.

S úctou a povzbudením pre vašu dôležitú prácu ako reprezentantov verejnosti s úctou, kardinál Seán Brady, arcibiskup z Armaghu. -zg-

 

Mons. Anthony Farquhar, pomocný biskup z Down & Connoru,

Mons. Eamon Martin, koadjútor arcibiskup z Armaghu,

Mons. McAreavey, biskup z Dromore,  

Mons. Liam McDaid, biskup z Clogheru,

Mons. Donal Mc Keown, biskup z Derry,

Mons. Noel Treanor, biskup z Down & Connoru


Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010